Artikeln publicerades 1 november 2023

Lysande vattendroppar i årets Allt ljus på Uppsala

Konstverket Droppen består av vattendroppar som lyser i blått och skiftar till rött vid mänsklig närvaro. Som en påminnelse att vårt sätt att leva påverkar det viktigaste livsmedlet vi har: vårt dricksvatten. Bakom Droppen står konstnären Staffan Karlsson och Uppsala Vatten.

– Vi behöver påminnas om mänsklighetens inverkan på vattnet, hur vi använder det och hur vi förorenar det. Droppen vill påminna om att vattnet är en förutsättning för livet, och samtidigt belysa sårbarheten vi står inför när vattnet blir en råvara vi tar för givet, säger konstnären Staffan Karlsson.

Dricksvatten i Uppsala

Uppsala Vatten levererar 49 miljoner liter dricksvatten varje dag, året om. Det är fyra badkar med dricksvatten i sekunden. Vatten som Uppsala Vatten, efter att det använts, renar och släpper tillbaka till Fyrisån.

Allt vi gör i vår vardag påverkar vårt värdefulla vatten. Det slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. De slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och påverkar våra vattendrag. Men små insatser gör stor skillnad. Kasta inte fimpar på marken, spola inte ner snus eller kemikalier i toaletten och låt inte kranen rinna i onödan.

Allt ljus på Uppsala

Uppsala Vatten är partner till konstverket Droppen som medverkar i årets upplaga av Allt ljus på Uppsala.

Allt ljus på Uppsala pågår 10–26 november. Läs mer om festivalen på Allt ljus på Uppsala återkommer den 10–26 november 2023 (alltljuspauppsala.se) Länk till annan webbplats.

Cirkulärt Uppsala

Sedan 2022 arbetar Uppsala Vatten med ett initiativ som heter Cirkulärt Uppsala. Kampanjen vill bland annat få Uppsalaborna att ta ansvar för vårt värdefulla dricksvatten, samt använda och återanvända produkter så länge det går - och materialåtervinna förbrukade produkter om och om igen. Läs mer om kampanjen på Cirkulärt Uppsala | Uppsala vatten (cirkulartuppsala.se) Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2023-11-01T08:01:09
Last modified:
2023-11-01T08:02:52
Published:
2023-11-01T08:02:52
Last published:
2023-11-01T08:02:52
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id