Artikeln publicerades 28 november 2023

Uppsala Vatten möter Försvarsmakten i Mark- och miljööverdomstolen

På tisdag den 28 november inleds domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har i nuläget stämt Försvarsmakten på 215 miljoner kronor för PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012 och som fortfarande läcker ut från Försvarsmaktens fastighet.

– Det handlar om att få ersättning och få Försvarsmakten att ta ansvar för den PFAS-förorening på Försvarsmaktens mark som fortsätter förorena Uppsalas grundvatten. Som det är nu får Uppsalaborna betala för Försvarsmaktens ointresse att sanera efter den egna verksamheten, och det kan inte vi acceptera, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten.

Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader Uppsala Vatten har haft hittills samt för nu kända framtida kostnader.

Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena dricksvattnet, med en årlig kostnad på omkring 4 miljoner kronor. Det är dock en kostnad som kommer att öka med anledning av Livsmedelsverkets nya gränsvärden för PFAS som börjar gälla från och med 1 januari 2026. Som en konsekvens av de nya gränsvärdena har Uppsala Vattens styrelse fattat beslut om att bygga ut PFAS-reningen i Uppsala ytterligare. Investeringskostnaden är på 100 miljoner kronor.

– Det är allvarligt nog att Försvarsmakten har förorenat och fortsätter förorena vår dricksvattentäkt med PFAS. Att de dessutom försöker skjuta över allt ansvar för kostnader och konsekvenser för sina föroreningar på Uppsalaborna är anmärkningsvärt, säger Rickard Malmström, styrelseordförande för Uppsala Vatten.

Domstolsförhandlingarna pågår mellan den 28 november och den 7 december i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Läs mer om processen på www.uppsalavatten.se/pfas Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2023-11-28T09:30:45
Last modified:
2023-11-29T09:01:56
Published:
2023-11-28T09:32:11
Last published:
2023-11-29T09:01:57
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id