Artikeln publicerades 29 november 2023

Undersökning om hur nöjd du är med Uppsala Vatten pågår

Är du nöjd med dina kontakter som du har haft med Uppsala Vatten? Den frågan får nu kommuninvånare när vi gör en NKI-undersökning (nöjd kund index-undersökning).

Vartannat år gör vi på Uppsala Vatten en NKI-undersökning för att kartlägga uppsalabornas kännedom om och inställning till våra tjänster, samt identifiera förbättringsområden. Nu är det dags för en ny undersökning.

Undersökningen pågår från slutet av november till mitten av december. Sweco, med underkonsulten Norstat, utför på vårt uppdrag telefonintervjuer med uppsalabor i åldrarna 18-75 år för att samla in data från 600 intervjuer.

Denna undersökning riktar sig till dig i egenskap av kommuninvånare. Du kan därmed bli uppringd även om du inte är en registrerad kund hos oss.

Ett stort tack går ut till dig som väljer att delta. Dina insikter är viktiga för oss och hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår service och vårt erbjudande.

EPI debug

Created:
2023-11-29T08:50:37
Last modified:
2023-11-29T09:06:57
Published:
2023-11-29T08:57:40
Last published:
2023-11-29T09:06:57
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id