Artikeln publicerades 11 december 2023

Uppsala Vatten beviljas stöd på 48 miljoner kronor från Naturvårdsverket

Uppsala Vatten har beviljats Klimatklivets klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för att bygga ut sin biogasanläggning. Utbyggnaden beräknas öka den lokala produktionen av biogas med 13 GWh per år. Det motsvarar 1,3 miljoner liter diesel per år.

–Vi producerar 41 GWh biogas varje år, men vi köper också in biogas utifrån för att klara den höga efterfrågan lokalt. Tack vare utbyggnaden som pengarna från Naturvårdsverket möjliggör, kommer vi att kunna öka produktionen av biogas med 13 GWh och minska den inköpta gasen med omkring 40 procent, Lennart Nordin, sektionschef på biogasen.

Uppsala Vattens biogasanläggning ligger vid Kungsängens gård. Här tar vi emot och behandlar cirka 48 000 ton organiskt avfall från hushåll och företag varje år. Av det gör vi biogödsel och biogas motsvarande mer än 4 miljoner liter diesel.

Utbyggnad för totalt 108 miljoner kronor

Stödet från Naturvårdsverket täcker upp till 48,6 miljoner av kostnaderna för utbyggnad en ny förbehandlingslinje, utrustning för gödselrötning samt en ny gasuppgraderingsanläggning. Projektet beräknas kosta totalt 108 miljoner kronor.

Det slutgiltiga beloppet för stödet fastställs och justeras efter att Uppsala Vatten slutrapporterat projektet till Naturvårdsverket.

Villkoret för stödet är att åtgärden ska vara färdig senast 7 juli 2026.

Information om Klimatklivet

Klimatklivet är en del av regeringens investeringsstöd för klimatsmart teknik. Naturvårdsverket ger i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna stöd till lokala klimatinvesteringar som minskar de utsläpp som påverkar klimatet. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård.

Uppsala Vattens biogasanläggning ligger vid Kungsängens gård. Här produceras 41 GWh biogas varje år.

EPI debug

Created:
2023-12-11T15:07:15
Last modified:
2023-12-11T15:17:38
Published:
2023-12-11T15:09:03
Last published:
2023-12-11T15:17:38
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id