Artikeln publicerades 13 december 2023

Vattentjänstplan 2024 antagen

Den 11 december 2023 fattade Uppsala kommunfullmäktige beslut om att anta Vattentjänstplan 2024.

Uppsala Vatten har tillsammans med Uppsala kommun arbetat fram Vattentjänstplan 2024.

Det har gjorts utifrån de lagändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft 1 januari 2023 som anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan med långsiktig planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna tjänster för vatten och avlopp ska tillgodoses (6§ a-d).

Vattentjänstplanen är en del av VA-planen

Från och med december 2023 ersätter vattentjänstplan den tidigare VA-utbyggnadsplanen som en del av VA-planen.

I vattentjänstplanen visas i vilka områden kommunen bedömer att allmänt vatten och avlopp (kommunens VA-verksamhetsområde) kommer behöva byggas ut inom de närmsta tio åren. Bedömningen görs utifrån miljö- och/eller hälsoskäl i respektive område.

Vattentjänstplanen ska också redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Ett grundläggande syfte med vattentjänstplanen är att boende i områden som berörs, beslutsfattare och myndigheter i tidigt skede ska få information om kommunens planering gällande utveckling av VA-verksamhetsområdet i olika delar av kommunen.

Läs mer om VA-plan och Vattentjänstplan 2024

EPI debug

Created:
2023-12-13T17:15:14
Last modified:
2023-12-13T17:17:02
Published:
2023-12-13T17:17:02
Last published:
2023-12-13T17:17:02
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id