Artikeln publicerades 15 december 2023

Sigrid De Geyter slutar som vd för Uppsala Vatten

Sigrid De Geyter lämnar tjänsten som vd för Uppsala Vatten den 1 februari 2024. En tillförordnad vd kommer att leda Uppsala Vatten till dess att en ny vd är rekryterad.

Sigrid De Geyter har varit vd för Uppsala Vatten i drygt sju år och under den tiden har bolaget gjort en enorm utvecklings- och moderniseringsresa.

Bolaget har förstärkt sin kompetens och förmåga utifrån de många lagkrav som ställs på verksamheten och genomfört ett stort ”ordning och reda”-arbete. Digitala verktyg har tagits fram för bättre grundvattenskydd och planer för utveckling av underhållsarbetet och långsiktig kapacitetsförstärkning är påbörjade. Bolaget har ISO-certifierats och ett stort arbete med beredskap och säkerhet är genomfört.

Hon har satt vatten och avfall på kartan i kommunkoncernen och har drivit många tuffa frågor framåt i koncernledningen. Både rättegången mot Försvarsmakten om PFAS-föroreningen och miljötillståndsprocessen för Kungsängsverket har krävt ett stort engagemang och målmedvetenhet.

– Jag är stolt och tacksam över medarbetarna, cheferna och den enorma kompetensen som drivit bolagets starka utvecklingsresa under mina år som vd, säger Sigrid De Geyter.

Sigrid De Geyter har också bidragit med sin gedigna sakkompetens i rollerna som styrelseledamot för Svenskt Vatten och ledamot i Sobonas branschråd för Vatten och Miljö under nästan sex års tid. Hon lämnar båda dessa uppdrag samtidigt som hon lämnar vd-posten.

Sigrid De Geyter lämnar Uppsala Vatten för en ny roll som EHS Director (Environment, health and safety) för Cytiva i Uppsala.

Uppsala Vattens vd Sigrid De Geyter lämnar Uppsala Vatten den 1 februari 2024

Uppsala Vattens vd Sigrid De Geyter
lämnar Uppsala Vatten den 1 februari 2024.

EPI debug

Created:
2023-12-15T16:03:50
Last modified:
2023-12-18T11:18:10
Published:
2023-12-15T16:04:51
Last published:
2023-12-18T11:18:10
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id