Artikeln publicerades 19 juni 2024

Uppsala Vatten inväntar vattenmyndighetens bedömning gällande Kungsängsverket

Regeringen har skickat Uppsala Vattens fråga om Kungsängsverkets tillstånd till vattenmyndigheten. Nu inväntar Uppsala Vatten redovisningen av vattenmyndighetens bedömning som ska komma senast 22 augusti 2024.

– Vi hade såklart hoppats på att regeringen skulle ändra normen. Vi förbereder oss nu för prövningen i domstol och hoppas såklart att vi ska få ett nytt miljötillstånd inom kort. Eftersom tillståndsprocessen nu dragit ut så mycket på tiden så riskerar vi att överskrida vårt nuvarande tillstånd. Överskridandet innebär att vi överskrider en administrativ gräns, det medför dock inte några kapacitetsmässiga eller miljömässiga hinder för oss att ansluta fler personer till Kungsängsverket. Det handlar bara om hur många personer som får vara anslutna till Kungsängsverket, säger Uppsala Vattens tf vd Ida Hellrup.

Kort bakgrund om frågan

Mark- och miljödomstolen har ännu inte godkänt Uppsala Vattens ansökan för ett nytt tillstånd. Tillståndsprocessen har dragit ut på tiden eftersom Naturvårdsverket och Vattenmyndigheten har olika syn på hur lagstiftningen ska tolkas.

Enligt Kungsängsverkets nuvarande miljötillstånd får maximalt 200 000 personer vara anslutna till reningsverket. När fler än 200 000 folkbokförda personer är anslutna till Kungsängsverket så kommer den tillståndsgivna produktionsmängden att överskridas.

Utöver det finns det också i miljötillståndet rätt att släppa ut 5 ton fosfor om året från Kungsängsverket till Fyrisån. Tack vare förbättrad rening är utsläppen endast två ton om året, trots att vi är nära gränsen för hur många personer vi får ansluta.

Det finns inte några kapacitetsmässiga hinder att ansluta fler personer och i januari 2024 var 197 960 personer anslutna till Kungsängsverket.

EPI debug

Created:
2024-06-19T11:39:48
Last modified:
2024-06-19T11:48:22
Published:
2024-06-19T11:48:22
Last published:
2024-06-19T11:48:22
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id