Ansöka om reduktion av VA-avgift

Vi följer branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendation i samband med ansökan om reduktion av vattenavgift vid dolda fel (det vill säga återbetalning på grund av en vattenläcka). För att ansöka om reduktion, fyll i samtliga uppgifter i formuläret och skicka in till oss.

Riktlinjer för jämkning av vattenavgiften vid dolt läckage

Huvudprincipen är att fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-installation är i fullgott skick.

Vattenförbrukningen delas upp i två delar, en normalförbrukningsdel och en överförbrukningsdel. Normalförbrukningen bestäms till den högsta normalförbrukningen under de tre senaste åren.

Som villkor för att avgiftsreduktion ska medges gäller:

  1. att överförbrukningen är minst 50 procent av normalförbrukningen och
  2. att överförbrukningen uppgår till minst 100 kbm/år.
  3. att läckaget ska ha varit dolt samt åtgärdats (exempel på dolda fel är när ledningar i mark, väggar, golv, tak etc. läcker, vilket gör det svårt för fastighetsägaren att upptäcka läckaget).

Om dessa villkor uppfylls, ges reduktion med 50 procent av all överförbrukning.

» Observera att om läckaget orsakats av en läckande säkerhetsventil så är det inte ett dolt fel.


Till exempel Uttern 39:17

Gatans namn och vilket nummer huset ligger på

Postnummer och postort

Den som har lagfart på fastigheten

Gatans namn och nummer till fastighetsägaren

Postnummer och postort till fastighetsägaren
Uppgifter om dig som skickar in ansökan

Du som fyller i formuläret

Dit vi kan ringa och skicka sms.

E-postadress för kontakt
Uppgifter om läckan och mätarställning
OBSERVERA att om läckaget orsakats av en läckande säkerhetsventil så är det inte ett dolt fel.
OBSERVERA att om läckaget orsakats av en läckande säkerhetsventil så är det inte ett dolt fel.


Du kan ladda upp max 3 bilder


När uppstod läckan  * (obligatorisk)
När uppstod läckan
När började det läcka?
När lagades läckan?  * (obligatorisk)
När lagades läckan?
När slutade det läcka?

Datum för vattenmätaravläsningen * (obligatorisk)
Datum för vattenmätaravläsningen
Det datum mätaren lästes av efter att läckan lagats
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T15:01:25
Last modified:
2024-05-08T09:51:42
Published:
2022-07-04T11:28:15
Last published:
2024-05-08T09:51:47
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id