VA-abonnemang

Våra abonnenter betalar cirka 5 öre per liter dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten. Ganska billigt för världens viktigaste livsmedel!

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften tas ut vid anslutning av fastigheter och andra avgiftsskyldiga. Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift, tomtyteavgift och grundavgift för dagvatten utan förbindelsepunkt.

  • Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.
  • Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.
  • Lägenhetsavgift: en avgift per lägenhet.
  • Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta.
  • Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av tre avgifter:

  • Fast avgift. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för de administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering mm. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  • Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  • Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. 

VA-taxa

Taxan giltligt från och med 1 januari 2024. Läs nya taxa som nedladdningsbar PDF Pdf, 874.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Beräkna årskostnad för vatten och avlopp här

Fakturamottagare

Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. De vi godkänner som fakturamottagare är den som äger fastigheten eller innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller dylikt. Hyresgäster kan alltså inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem.

Fakturaförklaring

Här finns en förklaring över de centrala begreppen på din faktura. Observera att förbrukningsavgiften baseras på den senaste avläsningen och er beräknade årsförbrukning.  Debiteringen på fakturan är därför preliminär. Om vi har tagit för mycket (förbrukningen har minskat) eller för lite (förbrukningen har ökat) betalt så justeras det på kommande fakturor.

Kontrollera gärna om den beräknade mätarställningen stämmer på mätaren i slutet av den period som fakturan gäller. Om den inte gör det så får ni gärna rapportera in mätarställningen.

Fakturaförklaring företag (pdf) Pdf, 239.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakturaförklaring för bostadsrättsföreningar (pdf) Pdf, 227.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Räkna ut din årskostnad

Eftersom brukningstaxan till viss del är rörlig så beror din årskostnad på hur mycket vatten du gör av med under ett år. Använd vårt verktyg för att räkna ut hur mycket din årskostnad blir.

Räkna ut din årskostnad

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-08T22:25:51
Last modified:
2024-01-31T15:47:01
Published:
2019-05-08T22:28:53
Last published:
2024-01-31T15:47:01
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
va-abonnemang

EPI.Id
45b225b1a959489d8e1d1d8b4840939d