Artikeln publicerades 27 november 2023

Återbruk av byggvaror startar i Uppsala

Den 27 november startar Uppsala Vatten återbruk av byggvaror i samarbete med Beijer Bygg. Materialet kommer att samlas in på återvinningscentralen i Fyrislund och säljas till rabatterat pris på Beijers butik i Uppsala.

– Förhoppningen är att det här samarbetet med Beijer bygg ska resultera i en ökad grad av återbruk när det kommer till byggvaror och byggmaterial. Det är ett område där återbrukstänket fortfarande är i sin linda, så det finns stor potential och vi hoppas på ett positivt resultat, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten.

Pilotprojektet startar på Uppsala Vattens största återvinningscentral i Fyrislund. Förhoppningen är att utöka projektet med insamling på fler av Uppsala Vattens återvinningscentraler.

– Mycket av det som slängs har knappt använts. Vi tar nu tillbaka det för att användas på nytt. Materialet säljs sedan till våra kunder till rabatterat pris vid vår anläggning. På så sätt samlar vi återbruket under samma tak som nya varorna, vilket vi tror kommer öka incitamentet att köpa återbruk jämfört med att behöva åka till en separat butik för återbrukat material, säger Peter Bergengren, Projektledare Återbrukat byggmaterial på Beijer Bygg.

Läs mer om Uppsala Vattens återvinningscentraler på https://www.uppsalavatten.se/avc Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2023-11-27T09:54:50
Last modified:
2023-11-29T09:02:29
Published:
2023-11-27T09:58:34
Last published:
2023-11-29T09:02:29
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id