Artikeln publicerades 13 december 2023

Nya avgifter för vatten och avfall från och med den 1 januari 2024

Den 11 december beslutade Uppsala kommunfullmäktige om ny VA-taxa och avfallstaxa. VA-taxan höjs med 159 kronor i månaden för en genomsnittlig villa och med 99 kronor i månaden för en genomsnittlig lägenhet. Avfallstaxan får en höjning av grundavgifterna, en höjning av taxan för restavfall samt en minskning av taxan för matavfall. De nya taxorna börjar gälla den 1 januari 2024.

Taxan för vatten och avlopp (VA)

VA-taxan i Uppsala kommun höjs med 28 procent. För en genomsnittlig villa som gör av med 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjning med 159 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir det en ökning med 99 kronor per månad.

Notera att det är en genomsnittlig siffra och att din faktiska ökning kan vara större eller mindre beroende på hur mycket vatten ditt hushåll förbrukar. Räkna ut din nya VA-taxa Länk till annan webbplats.

Dessutom höjs anläggningstaxan med 15 procent. Anläggstaxan är en engångsavgift som du betalar när du ansluter en fastighet till vatten och avlopp.

Höjningen föreslås främst på grund av stora räntehöjningar och ökade elkostnader. Utöver räntehöjningar och elkostnader, tillkommer stora kostnader för nödvändiga satsningar i takt med att Uppsala växer.

Läs mer om VA-taxan Länk till annan webbplats.

Avfallstaxan

Den nya avfallstaxan innebär följande förändringar:

  • Grundavgifterna höjs med 4 procent
  • Hämtningsavgifterna för restavfall höjs med 1 procent
  • Hämtningsavgifterna för matavfall sänks med 30 procent

Avfallstaxan är utformad så att fastighetsägare som sorterar ut allt matavfall, returpapper och alla förpackningar kan sänka sina avfallskostnader.

Fastigheter eller hushåll med gemensamma insamlingsplatser, som har fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper, kan få ett avdrag på varje grundavgift.

Läs mer om avfallstaxan Länk till annan webbplats.

Mer om Uppsala Vattens taxor

Taxorna styr vilka avgifter du som kund får betala för Uppsala Vattens tjänster. Vår verksamhet finansieras via avgifter och får varken gå med vinst eller förlust. Det betyder att vi bara tar ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, driva och utveckla verksamheten. För att avgifterna ska motsvara kostnaderna ser vi över taxorna årligen.

EPI debug

Created:
2023-12-13T14:29:07
Last modified:
2023-12-13T14:34:28
Published:
2023-12-13T17:11:07
Last published:
2023-12-13T17:11:07
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id