7 september 2022 – 30 september 2024

Omläggning av VA-ledningar i Svartmangatan, S:t Larsgatan och Skolgatan

Uppsala Vatten lägger om ledningar i och kring Svartmangatan. Anledningen till förnyelsen är att ledningarna i området är i dåligt skick och måste renoveras eller bytas.

Uppdatering trafikpåverkan från och med 1 juli:

  • Under semesterperioden v.28-31 kommer Svartmangatan vara öppen för genomfart, inget aktivt arbete kommer pågå.

Arbetet startade i september 2022 och beräknas vara färdigt i september 2024.

Arbete inom fornlämningsområde

Arbetsområdet befinner sig inom fornlämningsområde, vilket medför att arkeologisk schaktövervakning kommer genomföras. Detta påverkar framfarten och tidplanen kan komma att ändras.

För den som vill veta mer om vad de arkeologiska utgrävningarna visat finns det att läsa om i två inlägg på Upplandsmuseets blogg:

Gator och gränder i Uppsalas utkant – Arkeologi i och kring Svartmangatan Länk till annan webbplats.

1700-tal i en korsning - Rundelsgränd / S:t Johannesgatan Länk till annan webbplats.

Påverkan på trafik och vattenleverans

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Arbetet innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Eventuellt kan det förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Trafiken kommer att ledas om i området. Följ skyltningen.

Ny cykelöverfart

Uppsala kommun bygger ny cykelöverfart i korsningen Skolgatan/St: Larsgatan. Har du frågor eller vill ha mer information om det arbetet vänligen kontakta kommunens kontaktcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

EPI debug

Created:
2021-03-29T11:58:48
Last modified:
2024-07-05T18:06:02
Published:
2022-03-25T13:41:03
Last published:
2024-07-05T18:06:38
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
omlaggning-av-va-ledningar-i-svartmangatan

EPI.Id
e4bc7f020de5490ca042445c9ba2c752