7 september 2022 – 30 november 2023

Omläggning av VA-ledningar i Svartmangatan, S:t Larsgatan och Skolgatan

Uppsala Vatten lägger om ledningar i och kring Svartmangatan. Anledningen till förnyelsen är att ledningarna i området är i dålig kondition och måste renoveras eller bytas.

Uppdatering trafikpåverkan från och med 25 september:

  • Korsningen Skolgatan/Rundelsgränd kommer vara helavstängd.
  • Svartmangatan kommer arbeten pågå på mellan Rundelsegränd och St Larsgatan.
  • Under vecka 40 (2-6 oktober) kommer det att grävas provgropar för miljöundersökningar. Gropparna grävs på Svartmangatan mellan Rundelnsgränd och Övre Slottsgatan. Följ skyltning på plats.

Arbetet startade i september 2022 och beräknas vara färdigt till februari 2024.

Arbete inom fornlämningsområde

Arbetsområdet befinner sig inom fornlämningsområde, vilket medför att arkeologisk schaktövervakning kommer genomföras. Detta påverkar framfarten och tidplanen kan komma att ändras.

För den som vill veta mer om vad de arkeologiska utgrävningarna visat finns det att läsa om i två inlägg på Upplandsmuseets blogg:

Gator och gränder i Uppsalas utkant – Arkeologi i och kring Svartmangatan Länk till annan webbplats.

1700-tal i en korsning - Rundelsgränd / S:t Johannesgatan Länk till annan webbplats.

Påverkan på trafik och vattenleverans

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Arbetet innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Eventuellt kan det förekomma olägenheter med buller och vibrationer.

Trafiken kommer att ledas om och parkeringar i området kommer att flyttas tillfälligt. Följ skyltningen.

Boendeparkering

Under första etappen av projektet kommer nya boendeparkeringar upplåtas på Sysslomansgatan, Pdf, 269.5 kB, öppnas i nytt fönster. Sysslomansgatan 2 Pdf, 331.3 kB., S:t Johannesgatan Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster. och S:t Larsgatan Pdf, 174.5 kB., klicka på länkarna för att se parkeringskartorna som pdf:er.

Observera att dessa boendeparkeringar är tillfälliga och bara gäller under perioden som första etappen pågår. Boendeparkeringar är öppna för alla, men de som har ett boendeparkeringstillstånd får parkera på dessa platser under längre tid och för en lägre avgift.

EPI debug

Created:
2021-03-29T11:58:48
Last modified:
2023-09-29T12:31:27
Published:
2022-03-25T13:41:03
Last published:
2023-09-29T12:31:27
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
omlaggning-av-va-ledningar-i-svartmangatan

EPI.Id
e4bc7f020de5490ca042445c9ba2c752