Planerade arbeten

Här hittar du information om planerade arbeten för vatten, avlopp och avfall.

Om arbetena ger driftstörningar, som till exempel avstängning av vattnet, så skickar vi sms till berörda adresser. Sms går till samtliga telefoner som är registrerade på de aktuella adresserna. På vår sida om sms-utskick kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är din jobbtelefons abonnemang ofta kopplad till din arbetsplats fakturaadress och inte till din bostadsadress.

Alla hål i marken grävs inte av oss. Hos Uppsala kommun finns en karta över pågående och kommande grävarbeten. Länk till annan webbplats.

Arbeten sorterade på slutdatum

 • till

  Omläggning ledningar Kungsängen

  Uppsala kommun och Uppsala Vatten förbereder Kungängsleden för kommande Tullgarnsbron genom att flytta katastrofskydd samt omläggning av befintliga ledningar.
 • till

  Anslutningskontroller Skyttorp

  Uppsala Vatten kommer att vecka 45 fortsätta med anslutningskontroller av dagvatten och spillvatten på ett antal fastigheter i Skyttorp. Berörda fastigheter får sms-påminnelse fredag 4 november.
 • till

  Anslutningskontroller Lövstalöt

  Uppsala Vatten genomför anslutningskontroller av dagvatten och spillvatten i Lövstalöt under vecka 43 - 45. Berörda fastigheter får ett sms.
 • till

  Förlängning VA i Gunstavägen

  Under oktober och november kommer vi att arbeta med VA i Gunstavägen.
 • till

  Omläggning VA-ledningar Fjärdhundragatan

  VA-ledningar i Fjärdhundragatan kommer att byggas om på grund av sättningar i marken. Arbetet utförs av Trafikverket och Nyab som anlitad entreprenör.
 • till

  Renovering av gamla pumpstationen på Östra Ågatan

  Uppsala vatten renoverar gamla pumpstationen och byter tak på gallerstationen vid Tullgarns pumpstation vid Östra Ågatan.
 • till

  Ledningsarbeten Solstrålevägen, Storvreta

  Uppsala Vatten ska flytta spill-, dag-, och dricksvattenledningar på fastigheten Storvreta 3:75 på Solstrålevägen. Arbetet är planerat att påbörjas under oktober 2022 och vara färdigt under december 2022.
 • till

  Ulleråker och Rosendal

  Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.
 • till

  Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Brostugevägen och Åmynningsvägen

  Uppsala Vatten kommer att lägga om vatten- och avloppsledningar i Brostugevägen och Åmynningsvägen.
 • till

  Dagvattenledning och dike i Fullerö

  Uppsala Vatten kommer att anlägga dagvattenledning samt öppet dike i Fullerö. Arbetet startar under augusti 2022 och beräknas att vara färdiga under våren 2023.
 • till

  Omläggning av VA-ledningar i Svartmangatan

  Uppsala Vatten lägger om ledningar i Svartmangatan. Anledningen till förnyelsen är att ledningarna i området är i dålig kondition och måste renoveras eller bytas.
 • till

  Omläggning av VA- och nyläggning av dagvattenledning i Björklinge

  Uppsala Vatten kommer att lägga om spill- och vattenledningar samt lägga en ny dagvattenledning i norra Björklinge.
 • till

  Renovering VA-ledningar Eriksberg

  Vatten- och avloppsledningarna i Eriksbergsvägen behöver renoveras. Arbetet med att byta ledningar planeras att pågå från och med december 2021 till oktober 2022. Återställning av gatans asfalt/kantsten beräknas vara klart i slutet av augusti 2023.
 • till

  VA-omläggning Geijersgatan med flera

  Vi planerar att lägga om befintliga vatten- och avloppsledningar i Kyrkogårdsgatan, Bredmansgatan, Geijersgatan och Viktoriagatan. De befintliga vatten- och avloppsledningar är i behov av renovering.
 • till

  Renovering Vänge vattenverk

  Från och med oktober 2022 renoverar Uppsala vatten Vänge vattenverk. Arbeten utförs under ordinarie arbetstid kl. 7.00 - 16.00 och beräknas vara klara hösten 2023.
 • till

  Ulleråker - ledningsarbete, dagvattendamm och tryckstegringsstation

  Vi kommer att bygga nya VA-ledningar, en tryckstegringsstation samt en dagvattendamm i Ulleråker.
 • till

  Grävarbeten, Galgbackens vattenverk

  De omfattande grävarbeten i Galgbacken är nu klara. Mindre arbetsinsatser på ytterområdet förekommer även framöver.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-09-27T09:06:46
Last modified:
2022-10-28T14:48:59
Published:
2022-09-27T09:09:15
Last published:
2022-10-28T14:48:59
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id