Planerade arbeten

Här hittar du information om planerade arbeten för vatten, avlopp och avfall.

Om arbetena ger driftstörningar, som till exempel avstängning av vattnet, så skickar vi sms till berörda adresser. Sms går till samtliga telefoner som är registrerade på de aktuella adresserna. På vår sida om sms-utskick kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är din jobbtelefons abonnemang ofta kopplad till din arbetsplats fakturaadress och inte till din bostadsadress.

Alla hål i marken grävs inte av oss. Hos Uppsala kommun finns en karta över pågående och kommande grävarbeten. Länk till annan webbplats.

Arbeten sorterade på slutdatum

 • till

  Omläggning VA-ledningar Fjärdhundragatan

  VA-ledningar i Fjärdhundragatan kommer att byggas om på grund av sättningar i marken. Arbetet utförs av Trafikverket och Nyab som anlitad entreprenör.
 • till

  Grävarbeten Galgbacken

  En vattenläcka gör att vi behöver utföra grävarbeten i parken väster om Galgbackens vattenverk.
 • till

  Valsätra - inventering av VA-anslutningar

  Under vecka 13 (27-31 mars) planerar vi inventering av VA-anslutningar i Valsätra.
 • till

  Ulleråker och Rosendal

  Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.
 • till

  Ny återvinningscentral i Fyrislund

  Under våren 2023 kommer Uppsala Vatten att öppna en ny återvinningscentral på Arkgatan i Fyrislund.
 • till

  Dagvattenledning och dike i Fullerö

  Uppsala Vatten kommer att anlägga dagvattenledning samt öppet dike i Fullerö. Arbetet startar under augusti 2022 och beräknas att vara färdiga under våren 2023.
 • till

  Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Brostugevägen och Åmynningsvägen

  Uppsala Vatten har lagt om vatten- och avloppsledningar i Brostugevägen och Åmynningsvägen.
 • till

  Omläggning av VA-ledningar Ulleråkersvägen

  Uppsala Vatten genomför en flytt av vatten- och avloppsningarna i Ulleråkersvägen och ombyggnation av ledningar på Kapområdet/Ulleråkersvägen.
 • till

  Omläggning av VA-ledningar i Svartmangatan

  Arbetet med ledningsomläggning i Svartmangatan pausas över vintern. Alla trafikomledningar tas bort tisdag 20 december. De tillfälliga boendeparkeringarna på Sysslomansgatan och S:t Larsgatan upphör att vara boendeparkeringar 31 december.
 • till

  Omläggning VA-ledningar Vattholma

  Uppsala Vatten lägger om vatten-, dagvatten- och avloppsledningar i Bruksgårdarna i Vattholma.
 • till

  Omläggning av VA- och nyläggning av dagvattenledning i Björklinge

  Uppsala Vatten kommer att lägga om spill- och vattenledningar samt lägga en ny dagvattenledning i norra Björklinge.
 • till

  Renovering VA-ledningar Eriksberg

  Vatten- och avloppsledningarna i Eriksbergsvägen behöver renoveras. Arbetet med att byta ledningar planeras att pågå från och med december 2021 till oktober 2022. Återställning av gatans asfalt/kantsten beräknas vara klart i slutet av augusti 2023.
 • till

  VA-omläggning Geijersgatan med flera

  Vi planerar att lägga om befintliga vatten- och avloppsledningar i Kyrkogårdsgatan, Bredmansgatan, Geijersgatan och Viktoriagatan. De befintliga vatten- och avloppsledningar är i behov av renovering.
 • till

  Renovering Vänge vattenverk

  Från och med oktober 2022 renoverar Uppsala vatten Vänge vattenverk. Arbeten utförs under ordinarie arbetstid kl. 7.00 - 16.00 och beräknas vara klara hösten 2023.
 • till

  Ulleråker - ledningsarbete, dagvattendamm och tryckstegringsstation

  Vi kommer att bygga nya VA-ledningar, en tryckstegringsstation samt en dagvattendamm i Ulleråker.
 • till

  VA-omläggning Sandbrovägen, Södra Tibblevägen

  Under 2022 startade Uppsala Vatten arbetet att lägga om flera vatten- och avloppsledningar i Sandbrovägen och Södra Tibblevägen i Björklinge. Den femte och sista etappen beräknas vara klar i början av 2024.
 • till

  Grävarbeten, Galgbackens vattenverk

  De omfattande grävarbeten i Galgbacken är nu klara. Mindre arbetsinsatser på ytterområdet förekommer även framöver.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-09-27T09:06:46
Last modified:
2023-03-08T15:37:08
Published:
2022-09-27T09:09:15
Last published:
2023-03-08T15:37:08
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id