1 augusti 2022 – 31 december 2024

Ulleråker - ledningsarbete, dagvattendamm och tryckstegringsstation

Vi kommer att bygga nya VA-ledningar, en tryckstegringsstation samt en dagvattendamm i Ulleråker.

Eftersom Ulleråker kommer att bebyggas under kommande åren så behöver vi bygga ut VA-nätet för att kunna tillhandahålla vatten och avlopp. En tryckstegringsstation byggs för att kunna få bra tryck i de nya vattenledningarna. Vi behöver även bygga en dagvattendamm för att kunna hantera dagvattent för både de befintliga och nya områdena.

Berörda områden är Emmy rappes väg, Ulleråkersvägen samt Hospitalsträdgården.

Under arbetet kommer det att förekomma buller och damm från grävningar. Trafiken kommer delvis att ledas om och det blir byggtrafik under vissa perioder. Information finns på Uppsala kommuns webbplats. Där finns detaljerad information om avstängningen av Emmy Rappes väg Länk till annan webbplats.. Den kommer att vara avstängd till november 2024.

Uppsala kommun publicerar också utbyggnadsplaner för Ulleråker Länk till annan webbplats..

Kommunen publicerar dessutom ett nyhetsbrev om Ulleråker Länk till annan webbplats.. Där berättas om utvecklingen av området.

EPI debug

Created:
2022-09-01T15:21:08
Last modified:
2024-04-26T09:36:26
Published:
2022-09-01T15:42:00
Last published:
2024-04-26T09:36:26
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id