1 mars – 30 juni 2024

Nyläggning av vatten- och avloppsledningar till Brillinge Återvinningscentral

Som en del av utvecklingen av Brillinge Återvinningscentral, kommer Uppsala Vatten att utföra nyläggning av vatten- och avloppsledningar längs gång- och cykelvägen mellan Wivalliusgatan och Råbyvägen.

Arbetet inleds i mars 2024 och beräknas avslutas under juni 2024.

Syftet med arbetet är att tillhandahålla nödvändiga vatten- och avloppstjänster till den nya återvinningscentralen.

Bild över det berörda området

Påverkan och åtgärder

Under projektets gång kommer det att förekomma byggtrafik till och från arbetsplatsen, vilket kan medföra buller och vibrationer.

Gång- och cykelvägen där arbetet utförs kommer att vara avstängd under byggperioden. Vi ber er att observera och följa den temporära skyltningen för omledning av trafik.

Det kan även bli störningar i vattenleveransen, som till exempel lägre tryck eller kortare avstängningar. Skulle detta bli aktuellt, kommer berörda hushåll att informeras i förväg via sms. Besök www.uppsalavatten.se/sms Länk till annan webbplats. för att säkerställa att ditt mobilnummer är korrekt registrerat för att motta sådana meddelanden.

EPI debug

Created:
2024-02-26T13:04:06
Last modified:
2024-02-26T13:07:02
Published:
2024-02-26T13:07:03
Last published:
2024-02-26T13:07:03
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id