Jag vill lära mig mer!

På den här sidan får du möjlighet att lära dig mer om det vi jobbar med varje dag på Uppsala Vatten - hållbarhet i praktiken!

Hur kommer vattnet hem till dig? Vad händer sen? Hur ser vattnets kretslopp ut i Uppsala?

Hur kan matavfall bli nyttig näring för växterna? Kan vi återvinna mer? Hur spar jag på naturens resurser?

Du kan även fördjupa dig i hur våra anläggningar fungerar! Passande inför eller efter ditt studiebesök.

Återvinn mer!

Hur återvinner vi och kan skräp bli något bra?

Vattnets kretslopp

Lär dig mer om vattnets kretslopp, hur det flödar och förändras.

Jord till bord till jord

Lär dig mer om naturresursernas kretslopp.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-08-17T10:01:01
Last modified:
2022-09-27T09:40:17
Published:
2022-08-17T11:32:15
Last published:
2022-09-27T09:40:17
Template
Sida


EPI.PageType
SubStartPage

EPI.PageURLSegment
lar-mer

EPI.Id
3a2ac06db1ea4516855dc8f5ab79eeb0