Flygfoto översikt över Hovgårdens avfallsanläggning.

Hovgårdens avfallsanläggning

Hovgårdens avfallsanläggning är placerad cirka 12 kilometer nordost om Uppsala längs väg 288. Anläggningen består av tre huvudverksamheter, sortering, deponi och verksamhetsytor för mellanlagring och behandling av avfall.

Här kan du som företag lämna grov-, bygg- och industriavfall som vi omhändertar lokalt och på ett hållbart sätt.

Sortering

På vår sorteringsplatta sorterar vi inkomna lass till rena fraktioner med hjälp av grävmaskiner. I dagsläget sorterar vi ut tolv fraktioner, men vi arbetar hela tiden med att sortera ut fler fraktioner för att kunna öka återvinningsgraden av de avfall som kommer till oss.

Verksamhetsytor

På våra verksamhetsytor mellanlagras och behandlas avfall innan det lämnar anläggningen för slutlig användning. Exempel på material som mellanlagras på anläggningen är trä, gips och slam från Kungsängsverket.

Deponi

Det avfall som inte kan återvinnas läggs på vår deponi för inert och icke farligt avfall. Hos oss deponeras isolering, asbest och delar av den gips som kommer till oss.

Studiebesök

Uppsala vattens guider håller studiebesök på vår anläggning, mer information om detta hittar du här.

Mer information

Allmänna ordningsföreskrifter Hovgården Word, 124.7 kB.

In English: General regulations Hovgården waste treatment facility Word, 69.8 kB.

Hovgårdens tillstånd Pdf, 10.4 MB.

Miljörapport Hovgården Pdf, 5.2 MB.

Broschyr om Hovgården Pdf, 7.1 MB.

Blankett för grundläggande karaktärisering Pdf, 239.4 kB.

Transportdokument farligt avfall Pdf, 111.1 kB.

Uppgifter om torv- och trädbränsleaska Pdf, 286.2 kB.

Anmälan till Hovgårdens nyhetsbrev


Registrera ditt företag som kund eller uppdatera befintliga uppgifter

Är du en ny kund eller vill du uppdatera dina befintliga uppgifter? * (obligatorisk)
Är du en ny kund eller vill du uppdatera dina befintliga uppgifter?Namnet på företaget


Gatuadress och postnummer


Postorten i adressen, till exempel UPPSALA

Om ni har en särskild e-postadress för fakturor

Fakturaadress om annan än postadressen

Om fakturaadressen är en annan än postadressen

Postort fakturaadress om annan än företagsadressen
Kommer ni att lämna något av följande?
Kommer ni att lämna något av följande?
Den hos er som vi ringer om vi har frågor

Dit vi kan ringa och skicka SMS

E-post till kontakt

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T23:09:49
Last modified:
2023-11-07T14:06:54
Published:
2022-03-31T08:38:05
Last published:
2023-11-07T14:06:54
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
hovgardens-avfallsanlaggning

EPI.Id
f6094b648abe4c4a935bd71245cd4789