Hoppa till innehållet

Hovgårdens avfallsanläggning

Har ni mycket grov-, bygg- och industriavfall i er verksamhet? Då är ni välkomna till Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala. Vi hjälper er genom att ta hand om ert avfall lokalt och på ett hållbart sätt.

Vi tar emot avfall från de flesta branscher – allt från åkerier och byggfirmor till industrier, butiker och kontor. Avfallet sorterar vi själva, för hand och maskinellt, innan det går vidare för återvinning. Avfall som vi inte kan återvinna förvaras tryggt i vår deponi.

Vill du komma på studiebesök läs mer här

Här kan du anmäla dig till Hovgårdens nyhetsbrev.

Att lämna avfall

Avfall vi tar emot:

  • Grov-, bygg- och rivningsavfall
  • Förorenade massor
  • Trä och ris
  • Organiskt avfall
  • Avfall till deponi
  • Asbest och tryckimpregnerat trä

För att lämna avfall hos oss måste du ha ett registrerat kundnummer.

Läs mer om hur du blir kund hos oss.

Har du osorterat avfall? Vi fixar det!

Har du blandat avfall från till exempel ett rivningsarbete eller en stamrenovering? Vi tar emot osorterat bygg- och industriavfall, och sorterar det själva på vår sorteringsplatta.

Läs mer om sorteringen under osorterat avfall.

Avfall till deponi

Deponering ska ses som avfallets sista utväg när förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning inte längre är möjlig. Deponering ska även vara säker för miljö och hälsa för dom som arbetar med mottagningen, därför kräver vi en ifylld karakterisering innan vi tar emot avfall som ska gå till deponi.

Lämnar du träaska från förbränningsanläggning så måste du även bifoga blanketten Uppgifter om torv- och trädbränsleaska.

Lär mer om deponering av avfall.

Asbest och tryckimpregnerat

Asbest och tryckimpregnerat klassas som farligt avfall, vi kräver därför uppvisning av transportdokument vid mottagning.

Läs mer om att lämna asbest och tryckimpregnerat.

Fossilfri maskinpark 

Som en del i Uppsala Vattens satsning på fossilfria drivmedel körs maskinerna på Hovgårdens maskinpark på HVO diesel sedan februari 2017.'

Miljörapport

Miljörapport Hovgården (pdf)

 

Registrera ditt företag som kund eller uppdatera befintliga uppgifter

Är du ny kund eller vill du uppdatera dina uppgifter?

Namnet på företaget
Gatuadress och nummer
Postorten i din adress
Er e-postadress för fakturor
Fakturaadress om annan än postadressen
Om fakturadressen är en annan än postadressen
Postort fakturaadress om annan än företagsadressen
Den vi ringer om vi har frågor
Dit vi kan ringa och skicka SMS
E-post för kontakt

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter