Till sidans huvudinnehåll

Hovgårdens avfallsanläggning

Har ni mycket grov-, bygg- och industriavfall i er verksamhet? Då är ni välkomna till Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala. Vi hjälper er genom att ta hand om ert avfall lokalt och på ett hållbart sätt.

Vi tar emot avfall från de flesta branscher – allt från åkerier och byggfirmor till industrier, butiker och kontor. En stor del av avfallet sorterar vi själva innan det går vidare för återvinning. Vi tar även emot redan sorterat avfall från t.ex. byggarbetsplatser och rivningsarbeten. Avfall som vi inte kan återvinna förvaras tryggt i vår deponi.

Vill du komma på studiebesök läs mer här

Här kan du anmäla dig till Hovgårdens nyhetsbrev.

Att lämna avfall

Avfall vi tar emot:

  • Grovavfall
  • Sorterat bygg- och rivningsavfall
  • Förorenade massor
  • Trä och ris
  • Komposterbart avfall
  • Avfall till deponi
  • Asbest och tryckimpregnerat trä

För att lämna avfall hos oss måste du ha ett registrerat kundnummer.

Läs mer om hur du blir kund hos oss.

Har du osorterat avfall? Vi fixar det!

Har du blandat grovavfall från verksamheter? Vi tar emot osorterat grov- och industriavfall, och sorterar det själva på vår sorteringsplatta. Vi tar även emot redan sorterat bygg- och rivningsavfall för kvalitetskontroll och återvinning.

Läs mer om sorteringen under osorterat avfall.

Avfall till deponi

Deponering ska ses som avfallets sista utväg när förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning inte längre är möjlig. Deponering ska även vara säker för miljö och hälsa för dom som arbetar med mottagningen, därför kräver vi en ifylld karakterisering innan vi tar emot avfall som ska gå till deponi.

Lämnar du träaska från förbränningsanläggning så måste du även bifoga blanketten Uppgifter om torv- och trädbränsleaska.

Blanketter och mer information om deponering av avfall.

Asbest och tryckimpregnerat

Asbest och tryckimpregnerat klassas som farligt avfall, vi kräver därför uppvisning av transportdokument vid mottagning.

Blanketter och mer information om att lämna asbest och tryckimpregnerat.

Fossilfri maskinpark 

Som en del i Uppsala Vattens satsning på fossilfria drivmedel körs Hovgårdens maskiner på HVO diesel sedan februari 2017.

Miljörapport

Registrera ditt företag som kund eller uppdatera befintliga uppgifter

Är du ny kund eller vill du uppdatera dina uppgifter?

check close Namnet på företaget
check close
check close Gatuadress och nummer
check close
check close Postorten i din adress
check close Er e-postadress för fakturor
check close Fakturaadress om annan än postadressen
check close Om fakturadressen är en annan än postadressen
check close Postort fakturaadress om annan än företagsadressen
check close Den vi ringer om vi har frågor
check close Dit vi kan ringa och skicka SMS
check close E-post för kontakt

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter