Artikeln publicerades 7 november 2023

Ny avfalls-, slam- och latrintaxa 2024

Uppsala Vatten föreslår både höjningar och sänkningar i avfallstaxan för 2024.

Den korta sammanfattningen av förändringarna i avfallstaxan är:

  • avgiften för restavfall höjs,
  • avgiften för matavfall sänks,
  • flerbostadshus som har fullständig förpackningsinsamling kan få ett avdrag på grundavgifterna och
  • avgifterna för slam- och latrintömning höjs.

Taxorna beslutas av kommunfullmäktige i december och gäller från och med 1 januari 2024. Jämfört med avfallstaxor i andra kommuner ligger Uppsalas avfallstaxa lägre eller på ungefär samma nivå som riksgenomsnittet.

Ändringar i avfallstaxan

Höjningarna av taxan för restavfall varierar mellan 3 – 116 kr per år för villor, par- och radhus, beroende på hur många gånger restavfallet töms per år.

Samma höjning för flerbostadshus eller samfälligheter varierar mellan 5 – 279 kr per år, beroende på antal tömningar och storlek på kärl.

Hämtning av matavfall blir mellan 68 – 710 kr billigare per år.

Den största nyheten i avfallstaxan är att flerbostadshus (till exempel hyreshus, bostadsrätter och institutionsboenden, såsom studentkorridorer och vissa vård-/äldreboenden) kan få ett avdrag på grundavgifterna om det finns en fullständig förpackningsinsamling i huset. Se exemplet nedan och läs mer om avdraget på https://ww.uppsalavatten.se/FNI.

Flerbostadshus, exempel med FNI-avdrag


Nuvarande taxa 2023

Ny taxa 2024

Grundavgift för en lägenhet

560 kr

582 kr

FNI-avdrag per grundavgift


- 300 kr

Summa utan/med FNI-avdrag:

560 kr

582/282 kr

Ändringar i slam- och latrintaxan

Höjningen av taxorna för slam och latrin följer kostnadsutvecklingen. Den varierar mellan 139 - 385 kr mer per år, beroende på hur många kubikmeter slam eller latrin som hämtas.

Läs mer om den nya avfalls-, slam- och latrintaxa 2024.

Andra avfallsnyheter 2024

Uppsala Vatten tar över ansvaret för hämtning av förpackningar från årsskiftet 2024. Det hänger ihop med ett regeringsbeslut och från 2027 ska förpackningar och returpapper hämtas vid fastigheten.

Läs gärna på kring införandet av den så kallade fastighetsnära insamlingen och vad det innebär för just dig eller din fastighet, www.uppsalavatten.se/FNI.

Uppsala Vatten tar också över skötseln av de obemannade återvinningsstationerna från 1 januari 2024.

EPI debug

Created:
2023-11-07T15:18:40
Last modified:
2024-01-02T14:22:10
Published:
2023-11-07T16:43:52
Last published:
2024-01-02T14:22:10
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id