Fastighetsnära insamling

Den 1 januari 2024 tar Uppsala Vatten över ansvaret för de obemannande återvinningsstationerna och insamling av förpackningar från hushåll.

  • Flerbostadshus och samfälligheter

    Om du är fastighetsägare för ett flerbostadshus eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening finns det saker att hålla koll på inför att fastighetsnära insamling ska vara infört i Uppsala under 2025.

  • Villor

    Under 2025 planerar Uppsala Vatten att införa fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar i två fyrfackskärl för småhus.

Det nya ansvaret innebär att Uppsala Vatten kommer att samla in förpackningar genom så kallad fastighetsnära insamling.

Exempel på fastighetsnära insamling är:

  • fyrfackskärl för villor och liknande bostäder, eller
  • miljörum med komplett insamling i flerbostadshus.

Att inför fastighetsnära insamling är ett uppdrag från regeringen. Målet är att både flerbostadshusens hämtning och fyrfackskärl för småhus ska vara färdigt och i bruk under 2025.

Förpackningar räknas fortfarande som ett producentansvar. Det innebär att kostnaden för insamlingen fortsatt kommer att bekostas av producenterna.

EPI debug

Created:
2023-05-31T09:48:02
Last modified:
2023-09-19T15:25:07
Published:
2023-06-21T08:37:11
Last published:
2023-09-19T15:25:07
Template
Landningssida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id