1 oktober 2023 – 31 oktober 2024

Om- och nyläggning av ledningar i Björklinge etapp 2

Uppsala Vatten kommer att lägga om spill- och vattenledningar samt lägga en ny dagvattenledning i norra Björklinge.

Kartbild över norra Björklinge

Omläggningen av ledningarna ger en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området.

Arbetet kommer att utföras i etapper. Första etappen på Industrivägen är snart färdigt, och den andra etappen i Genvägen och Bysmedsvägen är planerade att påbörjas under oktober 2023 och beräknas att vara färdiga under oktober 2024.

Driftstörningar

Uppdatering 231120

Hållplatsen Genvägen Skolhållplats ersätts av hållplats på Ryggåsvägen. Linje 162 får en tills vidare tillfällig körsträcka Industrivägen-Axelvägen-Ryggåsvägen.

Hållplatsen Genvägen Skolhållplats ersätts av hållplats på Ryggåsvägen. Linje 162 får en tills vidare tillfällig körsträcka Industrivägen-Axelvägen-Ryggåsvägen.

Hållplatsen Genvägen Skolhållplats ersätts av hållplats på Ryggåsvägen. Linje 162 får en tills vidare tillfällig körsträcka Industrivägen-Axelvägen-Ryggåsvägen.

Störningar i samband med arbetet

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering Länk till annan webbplats..

Det kan bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och då kan eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

Fasadbesiktning

Uppsala Vatten samarbetar med KMP konsult som kommer att genomföra fasadbesiktning av de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av schaktarbetena, separat information skickas till berörda fastigheter.

Genvägen och Bysmedsvägen kommer att ha begränsad framkomlighet under tiden arbetet pågår.

EPI debug

Created:
2023-09-29T12:52:53
Last modified:
2023-11-20T14:26:36
Published:
2023-09-29T13:01:15
Last published:
2023-11-20T14:33:56
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id