Resource-efficient and non-toxic material flows from wood waste

Målet med projektet är att hitta en stabil on-line metod/maskin för att detektera förorenat trä, för att öka återvinningen av trämaterial.

Bakgrund

Idag återvinns väldigt lite svenskt träavfall till skillnad från till exempel norskt träavfall. I projektet vill bolaget etablera en on-line metod för att detektera trä som förorenats med farliga ämnen, istället för att behöva skicka på kemisk analys.

Metoden som utvecklas kan till exempel användas vid återvinning av trä i spånskivetillverkning.

Finansiering

FORMAS

Projektpartners

SLU, IVL, Stockholm Vatten och Avfall

Projekttid

2021 – 2023

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-22T13:35:57
Last modified:
2022-07-22T13:46:39
Published:
2022-07-22T13:46:40
Last published:
2022-07-22T13:46:40
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id