Reglera dagvatten från kvartersmark i ABVA

Målet med projektet är att ta fram skrivning för reglering av dagvatten från kvartersmark till de allmänna vattenbestämmelserna (ABVA).

Bakgrund

Det finns idag ingen tydlig reglering för hur dagvatten ska hanteras och av vem. Av den anledningen deltar Uppsala Vatten i ett gemensamt projekt tillsammans med Svenskt Vatten och flera andra branschkollegor för att se över om och hur det skulle gå att reglera dagvattenhantering från kvartersmark i ABVA.

Det unika som projektet undersöker är om det går att hitta en möjlighet att reglera dagvatten från kvartersmark. Svår lagstiftning är ett hinder.

Projektet kan innebära att vi blir först i Sverige med att reglera dagvatten från kvartersmark i ABVA.

Finansiering

Svenskt Vatten.

Projektpartners

Svenskt Vatten, VA-syd, Stockholmvatten, Sweco och DHI. Vi är med i referensgrupp.

Projekttid

-

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-21T10:41:14
Last modified:
2022-07-21T10:47:11
Published:
2022-07-21T10:45:41
Last published:
2022-07-21T10:47:11
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id