Polacksbackens dagvattendamm

vattenspegel, brygga, växter

Följ med på en vandring på bryggorna runt dammen och få mer kunskap om dagvattenhantering i staden, var det kommer ifrån, hur det tas omhand och varför detta behövs.

Vad är dagvatten? Hur kan man ta hand om dagvattnet i staden som privatperson och som kommun? Hur kan dagvattnet bli en värdefull resurs?

Vi går ett varv runt dammen, beskriver och förklarar problematik och möjliga lösningar för att rena och fördröja dagvatten.

Genom att följa vattnets väg genom dammen och samtidigt titta på växtligheten uppmärksammar vi denna gynnsamma miljö för biologisk mångfald.

Lämplig ålder: Åk 3 och uppåt, upplägget anpassas efter ålder.
Praktiska tips: Besöket är utomhus. Kläder efter väder rekommenderas.

Lär mer i klassrummet:

Att tillämpa kunskaperna ger så mycket mer! Prova ett digitalt Escape room eller fördjupa era kunskaper med resurserna här på skolwebben!

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-08-14T10:14:33
Last modified:
2024-03-25T09:50:31
Published:
2023-11-01T14:08:54
Last published:
2024-03-25T09:50:32
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dagvattenvandring

EPI.Id
e92a709530364c80b5755a531ac70265