Flerbostadshus och samfälligheter

Om du är fastighetsägare för ett flerbostadshus eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening finns det saker att hålla koll på inför att fastighetsnära insamling ska vara infört i Uppsala under 2025.

Fastighetsnära insamling innebär att alla Uppsalas hushåll ska kunna få restavfall, matavfall, tidningar, plast-, papper-, metall- och glasförpackningar hämtade vid fastighetsgränsen, eller i nära anslutning till den.

Frågor och svar

Tidplan

När blir insamlingen obligatorisk?

Från 2027 är det lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Vad händer efter årsskiftet 2023/2024?

Från 1 januari 2024 tar kommunen över insamlingsansvaret för förpackningar. Det kommer att finnas en övergångslösning från 1 januari 2024, där ni kan välja mellan godkända entreprenörer.

Målet är att alla hämtningar ska flyta på som vanligt i möjligaste mån under 2024.

Vad händer 2025?

Vad som händer och exakt när det händer under 2025 är inte helt utrett ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Vad händer 2027?

Från 1 januari 2027 är det lag på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Abonnemanget

Kommer avgiften att höjas?

Insamlingen av förpackningar är ett producentansvar. Det innebär att Uppsala Vatten är den organisation som kommer att vara ansvariga för hämtningen, men att den ska betalas av producenterna.

Avdrag på grundavgiften

Just nu planeras det för ett avdrag på grundavgiften om, till exempel en bostadsrättsförening, har en fullständig fastighetsnära insamling. Mer info kommer i förslaget till nya avfallstaxan under hösten.

Vad händer med avtalet jag har idag och som sträcker sig över årsskiftet?

Om avtalet med din nuvarande entreprenör gäller längre än till 28 februari 2025 och entreprenören finns med bland godkända entreprenörerna för 2024 behöver du inte göra något alls, eftersom avtalet ska löpa på tills dess.

Om du inte har en godkänd entreprenör kommer du behöva avsluta avtalet med din nuvarande entreprenör och välja någon av de godkända entreprenörerna fram till 28 februari 2025.

Godkända entreprenörer publiceras på hemsidan så snart upphandlingen är färdig.

Finns det ett verktyg för att beräkna ungefär hur mycket förpackningar vår BRF har?

Det finns en modell som Avfall Sverige tagit fram som ger en fingervisning om mängden förpackningar i förhållande till antalet lägenheter. (länk)

Hur ofta kan jag välja att få förpackningsavfallet tömt?

Exakt hur ofta du kan få avfallet tömt är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Utrymmet/platsen

Vårt hus har begränsat med utrymme, hur ska vi få plats med fler fraktioner?

Från 2027 är det lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar och det är fastighetsägarens ansvar att det finns utrymme för det.

Går det att få hjälp att planera och dimensionera återvinningsutrymmet, vem kontaktar jag?

Kontakta Uppsala Vattens kundtjänst som sedan kontaktar en handläggare på avfallsavdelningen.

Jag har dragavstånd på min befintliga anläggning, kan jag ha det på förpackningar också?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Ja, taxan kommer att byggas upp på samma sätt som för matavfall och restavfall.

Vi äger inte marken där kärlen står idag, hur gör vi nu?

Kontakta markägaren.

Kan kärlen står utomhus utan tak?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Kärlen

Vilka storlekar finns det på kärl?

Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Hur många fraktioner måste vi ha?

Åtta stycken:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Oärgade glasförpackningar
  • Tidningar och returpapper

Kommer vi att kunna ha fackindelade kärl även som flerfamiljshus?

Kärlstorlekarna är inte fastställda ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Vad händer med de kärl vi har idag?

2024: Från 2024 får fastighetsägare inte längre köpa in egna kärl. Vad som händer med dina kärl beror på om det är föreningen/samfälligheten eller förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som äger dem. Vad som händer med kärl som ägs av FTI vet vi inte ännu.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Hur gör jag om ett kärl är trasigt?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Hur beställer jag kärltvätt?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Källsorteringen

Hur gör vi för att få till en fungerande sortering?

Informera de boende om hur en bra sortering går till och att det sparar på pengar för föreningen och resurser för samhället.

Uppsala Vatten erbjuder ett material med skyltar, checklistor, broschyrer och mer inom initiativet Cirkulärt Uppsala.

Vad händer om det är felsorterat i en behållare?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Vid felsortering kan följden bli att kärlet inte töms eller så debiteras en felsorteringsavgift.

Vad händer om en behållare fylls snabbare än förväntat?

Du kan antingen beställa en extratömning mot avgift om det är en tillfällig ökning, annars kan du ändra ditt abonnemang för att bättre matcha avfallsmängderna.

Finns det någon broshyr eller information om sortering som vi kan dela ut?

Det finns en flerspråkig broschyr och flera varianter av sorteringsskyltar. Dessa erbjuds enklast genom vårt initiativ Cirkulärt Uppsala.

Finns det sorteringsguider på olika språk?

Det finns en flerspråkig broschyr och flerspråkiga sorteringsskyltar. Dessa erbjuds enklast genom vårt initiativ Cirkulärt Uppsala.

Hur får jag tillgång till sorteringsskyltar?

Upp till totalt 50 stycken skyltar kan du kan du beställa från Uppsala Vatten, genom vårt initiativ Cirkulärt Uppsala. Beställ via web eller kundtjänst. Du kan också skriva ut skyltar själv. Du hittar dem på vår hemsida.

Återvinningsstationerna

Kommer återvinningsstationerna att försvinna?

De obemannande återvinningsstationerna kommer att avvecklas på sikt.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-06-21T08:39:52
Last modified:
2023-06-28T16:17:25
Published:
2023-06-21T08:42:57
Last published:
2023-06-28T16:17:26
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id