En- och tvåfamiljshus - fyrfackskärl

Snart kan du sortera dina förpackningar hemma! Under 2025 kommer Uppsala Vatten att införa fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar i två fyrfackskärl för villor, radhus, parhus och liknande bostäder.

Varför får vi fyrfackskärl?

Det beror på en lagändring som säger att alla vanliga förpackningar som källsorteras från hushållen ska hämtas nära hemmet eller fastigheten. Att sortera ut förpackningar är obiligatoriskt sedan länge.

Uppsala Vatten är ansvariga för att hämta dessa förpackningar. Vi har valt systemet med två fyrfackskärl för Uppsalas hushåll. Det är ett enkelt och fungerande system i många andra kommuner, som gör att alla hushåll kan källsortera hemma.

Det blir obligatoriskt

För att följa lagen som säger att alla hushåll ska få sina förpackningar hämtade nära hemmet blir systemet med två fyrfackskärl obligatoriskt för alla hushåll som idag har egna kärl. De hushållen är oftast en villa, ett parhus, ett radhus, ett fritidshus eller liknande.

Frågor och svar

Tidplan

När införs fyrfackskärl för Uppsalas en- och tvåfamiljshus?

Införandet av det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl för villor, radhus, parhus och liknande boenden sker successivt från och med mars 2025.

Abonnemanget

Vad innebär fyrfackskärl?

Fyrfackskärl är sådana kärl som du kan sortera restavfall, matavfall, tidningar, plast-, papper-, metall- och glasförpackningar i. Du kommer att två sådana kärl.

Det kommer också finnas en farligt avfall-box att beställa till. Den kan du hänga ut på fyrfackskärlet några gånger per år. I den kan du sortera ljuskällor, småelektronik och batterier.

Kommer avgiften att höjas?

Insamlingen av förpackningar är ett producentansvar. Det innebär att Uppsala Vatten är den organisation som kommer att vara ansvariga för hämtningen, men att den ska betalas av producenterna.

Gemensamma hämtplatser och avfallsbehållare

Om flera enfamiljshus, till exempel en samfällighet, redan nu har en gemensam hämtplats där det samlas in tidningar, plast-, pappers-, metall-, färgade och ofärgade glasförpackningar kan det ge ett avdrag på grundavgiften. Mer information finns i kommande Avfallstaxa för Uppsala kommun under hösten 2024.

Kommer jag som har sommarabonnemang få fyrfackskärl?

Ja, du kommer att få de nya fyrfackskärlen. De kommer att tömmas med samma intervall som för alla andra hushåll. Varannan vecka för kärlet med matavfall och var fjärde vecka för kärlet med restavfall under perioden vecka 18 - vecka 39.

Jag delar kärl med min granne, kan jag fortsätta med det?

Delar du som privatperson mat- eller restavfallskärl med en eller ett par grannar kommer delningarna avslutas i samband med att fyrfackskärlen ställs ut. Varje hushåll kommer få sina egna fyrfackskärl. Det beror på att förutsättningarna för delning ändras när även förpackningar och tidningar ingår i abonnemangen. De grannar som vill dela fyrfackskärl kommer behöva göra en ny ansökan.

Vad händer om jag sorterar fel?

Om du sorterar avfallet fel kan följden bli att kärlet inte töms eller så debiteras du en felsorteringsavgift.

Hur ofta kommer kärlen att tömmas?

Grundabonnemanget är att kärlet som innehåller matavfall töms varannan vecka och kärlet med restavfall var fjärde vecka.

Jag har tillfälligt mycket restavfall, finns det möjliget att utöka hämtningen av det?

Restavfallsfacket i fyrfackskärlen ska räcka för ett vanligt hushåll som sorterar ut allt som inte är restavfall.

För hushåll som av någon anledning är i tillfälligt behov av att kunna lämna större mängd restavfall, till exempel blöjor, kommer det att finnas möjlighet att utöka sitt abonnemang för restavfall.

Exakt vilka tjänster som kommer att erbjudas och vad det kommer att kosta är inte beslutat än.

Kan jag ändra tömningsintervallet?

Standardabonnemang för nya kärlet med restavfall är 13 tömningar per år. Det är samma standard som idag.

Hämtas ditt restavfall oftare än så idag? Då finns det pengar att spara. Om du återvinner alla förpackningar och allt matavfall kan du troligtvis byta till 13 gånger per år på restavfallet redan nu. Du kan ändra själv på https://www.uppsalavatten.se/andra-abonnemang-sophamtning.

Standardabonnemang för nya kärlet med matavfall är 26 tömningar per år.
Det är samma standard som idag.


Kommer jag kunna fortsätta att ha dragavstånd?

Ja, hela dragvägen måste vara hårdgjord och ha en lutning på max 1:12.

Vad händer med TMR, som jag använder idag?

TMR avböjde att lämna anbud för att få hämta förpackningar under 2024 och har avvecklat sin hämtning från privathushåll.

Det innebär att alla som använt den tjänsten får använda återvinningsstationerna och återvinningscentralerna fram tills att vi hunnit införa fyrfackskärlen.

Kommer jag kunna fortsätta att hemkompostera?

Ja, men kärlet kommer fortfarande att ha ett fack för matavfall och det blir ingen kostnadsreducering för hemkompostering som tidigare.

Måste jag ansöka om hemkompost?

Den frågan hänvisar vi till miljöförvaltningens riktlinjer Länk till annan webbplats. om hemkompostering.

Kommer jag som har hemkompost kunna ha bara ett kärl?

Nej, du måste ha bägge kärlen, även om du hemkomposterar allt matavfall. Det beror på att kärlet med matavfall också har tre fack för förpackningar, som du måste källsortera.

Kunder som har en godkänd hemkompost får välja annan hämtningsfrekvens än varannan vecka (13 eller 7 gånger för året runt-hämtningar eller 5 gånger för sommarhämtning).

Platsen

Vad behöver fastighetsägare i en- och tvåfamiljshus tänka på när fyrfackskärl införs?

Är du fastighetsägare och bor i villa, radhus, parhus eller en liknande bostad måste du förbereda dig på att dagens gröna och bruna tunna byts ut mot två större fyrfackskärl.

Om du har har en särskild plats för dagens kärl kan den behöva byggas om för att rymma de större kärlen. Alla sådana anpassningar måste du som fastighetsägare göra själv.

Mått på uppställningsplatsen

På uppställningsplatsen behöver du ha plats för två kärl. De rekommenderade måtten för uppställningsplatsen är:

 • Bredd: 1800 mm
 • Höjd: 1100 mm och med öppet lock 1800 mm
 • Djup: 1000 mm
Bild som visar två fyrfackskärl placerade på en särskild uppställningsplats med pergola och intill uppfarten till ett hus.

Kärlen

Mått på kärlen

Fyrfackskärlen är större än de två du har idag. Den stora skillnaden är att du kan källsortera alla förpackningar och tidningar i dem.

Bild som visar storleksskillnaden mellan det gamla kärlet för restavfall och ett nytt så kallat fyrfackskärl.

Dagens (gröna) 190 liters-kärl

Höjd: 1075 mm
Bredd: 550 mm
Djup: 705 mm

Kommande fyrfackskärl

Höjd: 1100 mm (2,5 cm högre)
Bredd: 770 mm (22 cm bredare)
Djup: 900 mm (19,5 cm djupare)

Finns det något låsbart hjul på kärlen?

Ja, det tredje hjulet som sitter på framsidan är låsbart.

Hur gör jag om något av kärlen går sönder?

Kontakta Uppsala Vatten via webb eller kundservice så lagar eller byter vi ut kärlet.

Hur gör jag om kärlen behöver tvättas?

Det är fastighetsägarens ansvar att rengöra kärlen om och när det behövs.

Hur stora är facken i kärlen?

 • Matavfall: 118 liter
 • Pappersförpackningar: 162 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Returpapper: 60 liter
 • Restavfall: 140 liter
 • Plastförpackningar: 140 liter
 • Färgade glasförpackningar: 45 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 45 liter
Bild över fackföredelningen i flerfackskärlen

Återvinningsstationerna

Kommer återvinningsstationerna att försvinna?

De obemannande återvinningsstationerna kommer att avvecklas på sikt.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-06-01T15:33:51
Last modified:
2024-06-12T15:35:28
Published:
2023-06-22T13:29:57
Last published:
2024-06-12T15:35:31
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id