Till sidans huvudinnehåll
Kungsängsvatten_024-v.2.jpg

Våra anläggningar

Uppsala Vatten har hand om bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi och en biogasanläggning.

Våra vatten- och avloppsanläggningar omfattar allt från grundvattentäkter och moderna vattenreningsverk för dricksvatten till avloppspumpstationer och avancerade avloppsreningsverk för avloppsvatten.

När det gäller avfall har vi total överblick över hur allt avfall kommer in till oss och hur det ska tas omhand på bästa sätt. Vid våra anläggningar jobbar vi med sortering av avfall, säker mottagning av farligt avfall, biologisk behandling av matavfall och trygg deponering.