Vattenlaboratoriet

Uppsala Vattens ackrediterade laboratorium hanterar och analyserar prover från våra anläggningar för dricksvatten, spillvatten, biogas och avfall.

Vattenlaboratoriet flyttade till nya lokaler den 8 maj 2023. Den nya adressen är Danmarksgatan 26C.

Vattenlaboratoriet kan också erbjuda dricksvattenanalyser för dig som har egen brunn, avloppsanalyser för enskilt avlopp samt analyser av badvatten och strandbad.

För dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet kan vi erbjuda ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser enligt SLVFS 2001:30.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025 vilket garanterar att våra uppdrag utförs korrekt och opartiskt med internationellt erkända standardmetoder.

På laboratoriet arbetar tretton personer som varje år hanterar cirka 13 000 prover och utför cirka 130 000 analyser på olika typer av vatten och slam. 

Vårt vattenlaboratorium ligger på  Danmarksgatan 26C.

Vattenprovtjänster för privatpersoner

Vattenprovtjänster för företag


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-10-11T09:41:13
Last modified:
2023-05-25T14:55:46
Published:
2019-10-11T09:43:41
Last published:
2023-05-25T14:55:46
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vattenlaboratoriet

EPI.Id
7a76d389c26d473e83f109cc4986e197