Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverken renar avloppsvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Det som inte renas hamnar antingen i reningsverkets slam eller följer med det renade vattnet ut i närmaste vattendrag.

Uppsala Vattens reningsverk

Varje år behandlas cirka 22 miljoner kubikmeter vatten i våra avloppsreningsverk. Vårt största reningsverk, Kungsängsverket, ligger i Uppsala och renar cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Våra andra reningsverk ligger i Storvreta, Björklinge, Vattholma, Vänge, Gåvsta, Knutby, Skyttorp, Järlåsa och Ramstalund.

Det finns också många små reningsverk i kommunen som inte ägs av Uppsala Vatten, både privata och kommunala.

Miljörapporter

Miljörapporter ska upprättas för tillståndspliktiga verksamheter. I Uppsala är det Björklinge, Kungsängsverket och Storvreta. De övriga reningsverken är anmälningspliktiga och miljörapporter upprättas inte för dessa.

Miljörapport Björklinge avloppsreningsverk (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljörapport Kungsängsverket (pdf) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljörapport Storvreta avloppsreningsverk (pdf) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T12:02:34
Last modified:
2023-10-11T10:21:34
Published:
2019-05-03T15:32:41
Last published:
2023-10-11T10:21:34
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avloppsreningsverk

EPI.Id
95b677001dd347d6bcc4e4e90e5c18a7