Till sidans huvudinnehåll

Certifierad verksamhet

Uppsala Vatten och Avfall AB är certifierat enligt ett antal olika standarder. På denna sida finns information om vad det innebär.

ISO 9001:2015

Standard ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Den är världens mest använda standard.

Certifieringen är en bra grund för fortsatt kvalitetsarbete. 

Certifikat ISO 9001-2015 för Uppsala Vatten och Avfall AB (pdf)

 

 

ISO 17025

Vårt vattenlaboratorium är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär att det ackrediterade laboratoriet har bedömts ha erforderlig kompetens och att opartiskt och konsekvent utföra ackrediterade tjänster inom de områden som bedömts.

Ackrediteringscertifikat ISO 17025 för Uppsala Vatten, vattenlaboratoriet (pdf)

 

REVAQ

Våra processer som syftar till uppströmsarbete och till att mull och växtnäring kan återföras med avloppsfraktionerna uppfyller kraven enligt Svenskt Vattens Regler för certifieringssystemet Revaq, Renare vatten –bättre kretslopp.

Certifikat REVAQ (pdf)

 

SPCR 120 certifierad återvinning

Biogödseln från vår biogasanläggning vid Kungsängens gård uppfyller kraven enligt SPCR 120, certifieringsregler för biogödsel.

Certifikat SPCR 120 (pdf)