Sprinkleranslutning som brandskyddsåtgärd

Uppsala Vatten är mycket restriktiv med att tillåta anslutningar av sprinkler till den allmänna dricksvattenanläggningen. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster omfattar inte tillhandahållandet av anslutning till den allmänna va-anläggningen för sprinkleranläggningar. Vårt huvuduppdrag är att säkerställa leverans av dricksvatten.

Uppsala växer. Vi ska kunna leverera dricksvatten av hög kvalitet för normal hushållsanvändning till kommunens invånare idag och i framtiden. Det innebär att vi behöver planera för och ta hänsyn till tillgång på råvatten, beredningskapacitet och kapaciteten i ledningsnätet. Vi ska samtidigt uppfylla Livsmedelsverkets krav på vattenkvalitet.

Sprinkleranslutning vid nybygge

Sprinkleranslutningar belastar dricksvattennätet på olika sätt, bland annat kan det påverka vattenförsörjningen, kapaciteten och tryck i VA-nätet negativt. Sedan år 2016 har Uppsala Vatten inte tillåtit några sprinkleranslutningar till den allmänna dricksvattenanläggningen för nya byggnader. Istället kan fastighetsägare projektera och bygga en reservoar för sprinklervattnet.

Sprinkleranslutning för befintliga byggnader

Uppsala Vatten kan i undantagsfall tillåta anslutning av sprinkler till befintliga byggnader om förutsättningarna till att bygga en reservoar är begränsade och om en anslutning är möjlig utan att det påverkar dricksvattenförsörjningen negativt.

Bedömningsgrunder för sprinkleranslutning och ansökan

Vid förfrågan om anslutning av sprinkleranläggning till den allmänna dricksvattenanläggningen prövar Uppsala Vatten förfrågan enligt nedan angivna bedömningsgrunder:

• risker för dricksvattenkvalitet och säkerhet
• kapacitet i vattentäkt och vattenverk
• kapacitet i ledningsnät
• möjlighet att genomföra en säker anslutning.

En skriftlig ansökan ska göras till Uppsala Vatten vid förfrågan om anslutning av sprinkleranläggning. Handläggningstiden är ungefär två månader.

Vad gäller för brandskydd?

Ta del av brandförsvarets vägledning om vad som är viktigt att tänka på vid projektering, under byggtiden och under byggnadens förvaltningsskede Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-12-10T09:50:17
Last modified:
2022-09-20T09:44:36
Published:
2019-12-10T09:51:21
Last published:
2022-09-20T09:44:36
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
sprinkleranslutning

EPI.Id
176a5aab79e64b458be0df7a7cb1ab3e