Miljöombud

Tack för ditt engagemang som miljöombud! På den här sidan hittar du en sammanfattning från utbildningen i februari 2024.

Dyker det upp någon fråga kopplat till innehållet kan du mejla vår kundservice på kundservice@uppsalavatten.se.

För specifika frågor om avfallsklassificering och avfallsregler för verksamheten hänvisas vi till miljöförvaltningen via miljoforvaltningen@uppsala.se.

Var börjar vi vårt hållbarhetsarbete?

Börja med att:

  • Gå med i Cirkulärt Uppsala! Här får ni praktiska tips, användbara verktyg och gratis utbildningar och rådgivning. Cirkulärt Uppsala | Uppsala vatten (cirkulartuppsala.se)
  • Bli Kranmärkt Länk till annan webbplats.! Välj kranvatten så minskar ni transporter, avfall och energiförbrukning. Det sparar också pengar när ni inte köper vatten på flaska. (kranmarkt.se)
  • Utbilda hela arbetslaget på en gång! Uppsala vatten erbjuder hållbarhetsutbildning gratis för företag och verksamheter. Anmäl intresse via Cirkulärt Uppsala eller via intresseanmälan till studiebesök.


Vad är avfallstrappan och hur jobbar vi med den?

Avfallstrappan är en europeisk modell för att förbättra avfallshanteringen. När vi arbetar oss uppåt i avfallstrappan minskar klimatavtrycket och vi blir mer hållbara.

Titta gärna på vår film om avfallstrappan på Youtube Länk till annan webbplats. och använd den för att utbilda er själva på din arbetsplats.

Tips på frågor att diskutera:

  • Återvinner vi allt vi kan? Vad hamnar i restavfallet?
  • Vad kan vi återanvända/lämna till återbruk?
  • Kan vi undvika engångsprodukter?
  • Sorterar vi ut allt matavfall?
  • Vet alla hur vi ska sortera?
  • Behöver vi utbilda medarbetarna på något sätt?
  • Sorteras pant ut och pantas hos oss?

Varför ska vi sortera vårt avfall?

Vad vi gör med avfallet är viktigt. En person idag producerar nästan ett halvt ton avfall per år. Den mängden avfall som din verksamhet producerar gör nytta om det hamnar på rätt ställe.

Avfall är en resurs – något vi kan nyttja och cirkulera till att använda igen. Redan idag finns system på plats för att hjälpa dig med det i insamlingssystemet, på återvinningscentraler, när du pantar eller köper återbruk.

Kommunen har flera aktiva hållbara projekt som du kan nyttja i din verksamhet, vad sägs som gratis kontorsmöbler och gratis lån av sportutrustning?

Läs mer på Insidan hur du kan bidra till cirkulära flöden Länk till annan webbplats. inom din verksamhet.

Hur sorterar vi olika saker och material, finns något hjälpmedel?

Finns det ett skyltsystem för återvinningen?

Använd Avfall Sveriges skyltsystem som är gemensamt för hela Norden. Skyltar kan skrivas ut från Uppsala Vattens hemsida, (skyltarna finns ungefär halvvägs ner på sidan).

Blir du medlem i Cirkulärt Uppsala går det att beställa ett antal tryckta, bildsatta skyltar gratis.

Vad räknas som matavfall och varför sorterar vi det?

Matavfall är rester från köket som exempelvis: frukt- och grönsaksskal, oätliga matrester, kaffesump, teblad, äggskal, gammalt bröd, dåliga frukter och grönsaker, kärnor och frön från frukt. Titta på vår film om det lokala kretsloppet för matavfall. Länk till annan webbplats.på Youtube

Verksamheter som skriver avtal med oss kan också lämna industriellt matavfall eller biologiskt avfall. Till exempel gödsel, sockerlösningar, slaktrester med mera.

Matavfallet blir till lokala resurser i form av biogas till Uppsalas bussar och biogödsel till närliggande gårdar som ersätter importerat konstgödsel.

Vems ansvar är återvinningen på arbetsplatsen?

Den som äger fastigheten har ansvar för att det ska finnas ett system på plats för att kunna återvinna, som exempelvis ett soprum eller miljöstuga.

Verksamheten som nyttjar lokalen är den som ansvarar för att sortering på själva arbetsplatsen. Till exempel genom att ha sopsorteringskärl i köket, men även på andra ställen i lokalen.

Vad räknas som farligt avfall och hur hanterar vi det?

Farligt avfall är sådant avfall som innehåller ämnen med en eller flera farliga egenskaper. Det kan till exempel vara brandfarligt, explosivt, frätande, smittförande eller hälso-och miljöskadligt avfall.

Vad är det viktigaste att veta om farligt avfall?

Vart kan vi vända oss för att få hjälp med avfall?

Generellt kring hantering, klassning och regler för avfall
Miljöförvaltningen, 018-727 43 04, miljoforvaltningen@uppsala.se

Restavfall, matavfall, returpapper
Uppsala Vatten 018-727 94 00, kundservice@uppsalavatten.se

Förpackningar
Frågor om förpackningsavfall: NPA, Näringslivets producentansvar 08-566 144 49
Frågor om hämtning: Verdis, 018-410 88 40

Elavfall
Frågor om elavfall: Elkretsen, 08-545 212 90
Frågor om hämtning: Verdis 018-410 88 40

Farligt avfall
Frågor om farligt avfall: Miljöförvaltningen, 018-727 43 04
Frågor om hämtning: Verdis, 018-410 88 40

Du kan också läsa mer om vilka typer av avfall som verksamheter får slänga på återvinningscentraler, med och utan ÅVC-kort på uppsalavatten.se.

Var kan jag läsa mer om lagstiftning och riktlinjer?

Mer info om lagar och regler finns i miljöbalken Länk till annan webbplats., avfallsförordningen Länk till annan webbplats. och avfallsdirektivet.

Kommunens renhållningsordning består av renhållningsföreskrifter Länk till annan webbplats. och avfallsplan.

Uppsala vattens tekniska handbok redogör för vilken kvalitetsmässig teknisk standard godtagbara anläggningar (bl.a. soprum) ska ha för att hålla ur en miljö-, -arbetsmiljö, -drift och underhållssynpunkt.

Har du fler funderingar gällande avfallsplanen? Kontakta kundservice@uppsavatten.se och be att få prata med en utredningsingenjör på avfallsavdelningen.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-02-19T14:40:58
Last modified:
2024-05-29T09:41:52
Published:
2024-02-22T12:39:35
Last published:
2024-05-29T09:41:53
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id