LTA-brunn

I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet till det kommunala spillvattennätet.

Ansvar vid installation av LTA-stationen

Uppsala Vatten svarar för inköp och leverans av LTA-stationen.

  • Fastighetsägaren schaktar på den egna fastigheten och beställer sedan leverans av LTA-stationen från Uppsala Vatten (kontakt: handlaggareVA@uppsalavatten.se).
  • Uppsala Vatten levererar LTA-stationen exklusive pump till fastigheten. Fastighetsägaren tar över ansvaret för det levererade materialet.
  • Fastighetsägaren installerar pumpsumpen, ansluter VA-ledningar samt fyller igen schakten runt stationen. Fastighetsägaren ansvarar även för att styrskåpet ansluts till fastighetens elcentral enligt leverantörens monteringsanvisningar.
  • Uppsala Vatten besiktar installationen. Vid godkänd besiktning utför Uppsala Vatten nödvändiga installationer vid LTA-stationen såsom konfiguration av styrskåp och larm samt installation av pump. Uppsala Vatten driftsätter sedan stationen och provkör.
  • Uppsala Vatten övertar driftansvaret för LTA-stationen.
  • Fastighetsägaren använder anläggningen i enlighet med gällande bestämmelser, ABVA (allmänna bestämmelser VA).

Installationen av LTA-stationen inklusive elinstallationer och montering av styrskåp ska utföras fackmannamässigt och enligt leverantörens monteringsanvisningar.

Läs mer om allmänna bestämmelser VA (ABVA)

Produktblad LTA-station Pdf, 419.4 kB.

Installationsmanual LTA-station Pdf, 8.9 MB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-09-28T12:24:52
Last modified:
2022-09-28T12:30:28
Published:
2022-09-28T12:30:28
Last published:
2022-09-28T12:30:28
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id