Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 började med mycket nederbörd under hösten 2019. Efter det var perioden januari-april torrare än ett medelår, och det föll cirka 70 procent av den normala nederbörden under perioden. Detta resulterade i svagt vårflöde i vattendrag och tidigare avsänkningar i grundvattennivåerna än normalt. Under maj i år var vädret både kallare och något mer regnigt än vanligt, vilket bidrog till inbromsad avsänkning och till och med stigande nivåer i vissa av våra magasin. Nederbörd i juni och juli var något över det normala, medan mängden nederbörd i augusti var mindre än 30 procent av ett medelår, nivåerna har på många håll fortsatt att sjunka men i de flesta fall inte mer än vad som kan förväntas av årstiden.

Nivån i Tämnaren var låg under april och steg sedan till normalt vattenstånd. Överföring från Tämnaren till Fyrisån startade den 23 juni, vilket är som vanligt. Överföringen fortsätter ännu och ligger kring liknande nivåer som tidigare år.

Grundvattennivåerna är omkring det normala i de flesta vattentäkterna, utom Vänge, Knutby och Salsta där de kan betraktas som något låga för årstiden.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 31 augusti 2020.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby LÄGRE
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge LÄGRE
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÄGRE

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT