Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 har hittills varit nederbördsrikt på grund av mycket regn under hösten. Sedan dess har det varit relativt torrt; alla månader januari-april har varit torrare än vanligt, med cirka 70 procent av den normala nederbörden. Detta har lett till svagt vårflöde i vattendrag och grundvattennivåer som sjunker tidigare än vanligt och detta innebär att nivåerna i flera täkter kan bli låga under året.

Nivån i Tämnaren är på grund av detta låg för årstiden, och även vattenföringen i Fyrisån är lägre än normalt. Detta innebär att överföring från Tämnaren kan behövas mycket tidigare än normalt samtidigt som vattenståndet i Tämnaren är lägre än normalt, vilket kan leda till låga nivåer senare på året.

Hittills har 2020 varit mycket varmare än normalt. Om trenden fortsätter under sommaren och hösten kan detta innebära en längre växtsäsong vilket i sin tur innebär minskad grundvattenbildning och eventuellt begränsad återhämtning av grundvattennivåerna. Eventuella värmeböljor kan också innebära kraftig ökad vattenförbrukning och samtidigt ökad avdunstning av ytvatten.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidgt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 30 april 2020.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma LÅG
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta LÅG
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÅG

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT