Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

För det hydrologiska året 2018-2019 var nederbörden cirka 89 procent av medelnederbörden och under grundvattenbildningssäsongen (oktober-april) var nederbörden cirka 84 procent av medel.

Grundvattennivåerna var låga i början på året på grund av torrt och varmt väder undre sommaren och började stiga sent när torkan fortsatte in på hösten. I mindre vattentäkter följde nivåerna ungefär den normala trenden medan nivåerna i de stora vattentäkter var låga eftersom att nederbörden inte räckte till att återfylla efter det föregående års vattenbrist.

Det hydrologiska året 2019-20 har börjat med en nederbördsrik oktober  och november vilket har orsakat stigande nivåer i grundvattenmagasinen. I de mindre magasinen betyder detta att nivåerna är över medel för årstiden medan nivåerna i de större magasinen har börjat närma sig medel för årstiden. Nederbörd och temperatur kommer att styra grundvattenbildning och nivåerna kan börja sjunka igen om torka eller ovanlig kyla inträffar.

Vattenföring i vattendragen är hög och tillgång till infiltrationsvatten är bra; grumlighet har orsakat avstängning av infiltration under perioder.

Värdena uppdaterade till och med 1 december 2019.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT