Markanvändning - känslighetskartan

Här finns Uppsala Vattens riktlinjer om riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet.

Den gäller vissa områden som identifierats i känslighetskartan. Uppsala Vattens styrelse tog beslut om riktlinjen den 9 dec 2021.

Denna riktlinje har fokus på utformning och krav på riskreducerande åtgärder i områden som klassats som hög eller extremt känsliga enligt känslighetskartan (MÅsen). Det är Uppsala vattens tolkning och förtydligande av Uppsala kommuns ”Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt” Länk till annan webbplats..

Uppsala Vattens dokument "RIKTLINJE - Riskreducerade åtgärder map grundvattnets sårbarhet" är under revidering och en ny version är planerad att publiceras i juni 2024.

Reviderad känlighetskarta för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde. Inklusive 2 bilagor. Uppdaterad april 2023: PM Revidering av känslighetskartan för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde Pdf, 882.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-01-26T13:17:15
Last modified:
2024-03-08T11:09:32
Published:
2022-01-26T13:29:14
Last published:
2024-03-08T11:10:12
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
markanvandning---kanslighetskartan

EPI.Id
0d2856baa9ce48578e56fe3b155efb77