Hoppa till innehållet
papperspase-818.jpg

Papperspåse för matavfall

Nu kommer papperspåse för matavfall till Uppsala! Den 2 september 2019 blir det frivilligt att börja sortera matavfall i de nya papperspåsarna. Kommunfullmäktige har också beslutat att det kommer bli obligatoriskt att sortera matavfall i papperspåse under 2020.

Frivillig start 2 september

För dig som vill börja sortera matavfall i papperspåse kan du hämta en hållare, en bunt papperspåsar och instruktioner på de åtta återvinningscentralerna från och med måndag 2 september.

Om du representerar en bostadsrättsförening som vill börja med papperspåsar under det frivilliga införandet ber vi dig kontakta oss på papperspase@uppsalavatten.se.

Det finns en liten risken att hållarna kan ta slut på återvinningscentralerna under det frivilliga införandet. Det är osannlikt att de gör det, men ändå bra att känna till. Alla hushåll kommer att få en hållare i samband med att vi genomför det obligatoriska införandet av systemet under 2020. I samband med det blir det också obligatoriskt att sortera matavfall i papperspåse.

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Uppsala Vatten tagit fram en livscykelanalys av olika påsalternativ. Rapporten (pdf) hittar du på IVL Svenska miljöinstitutets webbplats.

Frågor och svar om papperspåsar