Hoppa till innehållet
papperspase-webb.jpg

Papperspåse för matavfall

Nu kommer papperspåse för matavfall till Uppsala! Under maj 2020 börjar vi att leverera papperspåsar och en särskild hållare för dessa till hushåll i Uppsala. Se tidsplanen för uppdateringar kring när vi dyker upp hos dig.

Tidplan för leveranser

Utdelningen av papperpåsar och hållare kommer att ske områdesvis i Uppsala kommun och stad. Från och med att du eller din förening fått papperspåsar och hållare är det obligatoriskt att sortera matavfall i papperspåse.

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till flerbostadshus med fler än tio lägenhter kommer vi att kontakta för att bestämma en tid för leveranserna av papperspåsar och hållare. Villaägare och mindre flerbostdashus kommer att få ett brev inför att påsar och hållare levereras, men för dessa behöver vi inga kontaktpersoner. Nedan hittar du ungefärliga tider när vi delar ut i ditt område. Planen fylls också på efterhand.

 
Tid Område
juni - juli Fritidshus samt områden omkring Almunge, Alunda, Funbo, Gåvsta, Jälla, Knutby, Länna & Rasbo.
efter sommaren Villor och flerbostadshus i Fålhagen, Gamla Uppsala, Gränby, Kvarngärdet Löten, Vaksala och Årsta.
mitten aug - dec Uppsalahem: med start i mitten av augusti samarbetar vi med Uppsalahem, som börjar dela ut papperspåsar och hållare till alla hyresgäster under hösten. 
  Tidsplanen uppdateras och fler områden läggs till efterhand.

Vill du börja nu?

Om du vill börja sortera matavfall i papperspåse innan vi delar ut i ditt område kan du som privatperson eller hämta en hållare, papperspåsar och en instruktion på någon av de åtta återvinningscentralerna.

Om du representerar en bostadsrättsförening som vill börja innan utdelningen ber vi dig kontakta oss på papperspase@uppsalavatten.se.

Om du behöver fler påsar

Har du börjat frivilligt eller deltagit i pilotprojektet och behöver mer påsar?Just nu är det enklast att hämta nya påsar på återvinningscentralerna. Vi håller på att se över och planera för hur distributionen av nya påsar ska se ut efter att den stora distributionen genomförts.

Frågor och svar om papperspåsar

För dig som vill läsa mer

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Uppsala Vatten tagit fram en livscykelanalys av olika påsalternativ. Rapporten (pdf) hittar du på IVL Svenska miljöinstitutets webbplats.