Hoppa till innehållet
papperspase-818.jpg

Papperspåse för matavfall

Nu kommer papperspåse för matavfall till Uppsala! Under september 2019 blir det frivilligt att börja sortera matavfall i de nya papperspåsarna. Efter beslut i kommunfullmäktige förväntas det bli obligatoriskt att sortera matavfall i papperspåse under 2020.

I samband med att det blir obligatoriskt att sortera matavfall i papperspåse inleder vi den stora distributionen av påsar och hållare till alla hushåll i Uppsala.

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Uppsala Vatten tagit fram en livscykelanalys av olika påsalternativ. Rapporten (pdf) hittar du på IVL Svenska miljöinstitutets webbplats.

Frågor och svar om papperspåsar