Latrin från tank

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Taxa latrin

Den aktuella taxan för tömning av latrin gäller från den 1 januari 2023.

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Taxa för tömning av latrin från 1 januari 2021 Öppnas i nytt fönster.

Ny latrintaxa 2023

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en höjning av grundavgifterna i taxorna för avfall, slam och latrin till kommunfullmäktige.

Se samlade frågor och svar om den kommande avfalls-, slam och latrintaxan (webbsida).

Grundavgift latrin

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift latrin

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av latrin.

Tilläggsavgifter latrin

Tilläggsavgifter debiteras för: akuttömning inom 24 timmar, volymer över 320 liter och för förgävesbesök. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Bra att veta inför tömning av latrintanken

Här finns en checklista "Bra att veta inför tömning av latrintanken".

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:43:55
Last modified:
2022-12-20T14:05:09
Published:
2019-05-09T15:44:13
Last published:
2022-12-20T14:05:09
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxa-for-din-latrintank

EPI.Id
50a861f3a789428bb5bc9dadaeb396d1