Bra att veta inför tömning

Latrintanken ska vara åtkomlig och synlig. Sugslangen är inte längre än 10 meter, därför är avståndet mellan tömningsfordonets uppställningsplats och anslutningspunkten för sugslangen begränsad till 10 meter. Eventuellt lock till tanken får inte vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person.

Som fastighetsägare ansvarar du för att enskild väg eller tomtmark som används vid tömningen är dimensionerad och i sådant skick att den är farbar för tömningsfordonet. Även transportvägen för tömningsslangen, mellan anslutningspunkt och hämtningsfordonet, ska hållas i väl framkomligt skick.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-10T05:57:13
Last modified:
2019-05-10T05:58:01
Published:
2019-05-10T05:58:01
Last published:
2022-05-11T09:43:09
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
bra-att-veta-infor-tomning

EPI.Id
bd83c10ef085463e81ff6794999b492b