Slam från enskilt avlopp

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Taxa

Den aktuella taxan för tömning av slam från enskilt avlopp gäller från den 1 januari.

Klicka här för att läsa taxa för hämtning av slam från enskilt avlopp. Öppnas i nytt fönster.

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Grundavgift slam

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift slam

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av slam.

Tilläggsavgifter slam

Det finns fyra olika tilläggsavgifter: extra slanglängd, ordertömning, extra kubikmeter slam som överstiger 9 kubikmeter samt förgävesbesök. Tilläggsavgift för extra slanglängd tas ut då mer än 20 meter slang behövs. Ordertömning är tömning utöver ordinarie abonnemang som debiteras beroende på på hur snabbt det behöver utföras. För slamanläggningar som överstiger 9 kubikmeter så tas en tilläggsavgift ut per påbörjad kubikmeter över 9 kbm. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Bra att veta om slamtömning 

Här finns en beskrivning av tjänsten slam från enskilt avlopp.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:44:42
Last modified:
2024-06-17T15:05:21
Published:
2019-05-09T15:45:16
Last published:
2024-06-17T15:05:21
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxa-for-hamtning-av-slam-fran-enskilt-avlopp

EPI.Id
6fa2058093a34afaa1398aeb32d2e2f7