Slam från enskilt avlopp

Brunn med röd skylt som det står slam på.

Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som ett hushållsavfall. Uppsala Vatten ansvarar för tömningen av enskilda avlopp i Uppsala kommun.

Fastighetsägare som har enskild avloppsanläggning är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av slam. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. 

Här finns svar på de vanligaste frågorna om slamtömning.

Påminnelse om slamtömning

Två veckor innan tömning skickar vi en påminnelse med e-post eller sms. Registrera e-postadress och mobilnummer för att få en avisering inför slamtömningen.

Vi kommer också att skicka bekräftelser att vi tömt via sms eller e-post.

Så här gör du för att lägga in eller ändra era uppgifter

  1. Logga in på självservice. Logga in med e-legitimation eller ditt kundnummer.
    Ditt kundnummer består av sju siffror och börjar på 10. Du kan hitta det i brevet som skickats till dig eller på någon faktura du fått från Uppsala Vatten.
  2. När du loggat in står ditt namn och adress i den mörkblå rutan överst på sidan. Klicka på Ändra uppgifter.
  3. Kontrollera att uppgifterna för e-post och mobilnummer stämmer.
  4. Kryssa för att du vill ha e-post och/eller sms från oss.
  5. Klicka på Spara längst ned till höger

Årlig tömning

Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering, tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion.

Dispens

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan än en gång per år, kan du söka dispens för förlängt tömningsintervall hos Miljöförvaltningen.

Slamtömning av enskilt avlopp – uppsala.se Länk till annan webbplats.

Så går slamtömningen till

Några veckor innan det är dags för tömning får du ett brev där det framgår när tömningen blir. Du som registrerat din e-postadress eller mobilnummer får en elektronisk avisering två veckor innan tömningsveckan. Oftast samordnas körningen så att fastigheter nära varandra töms samtidigt. Tömning sker någon dag under den utpekade veckan.

Om anläggningen inte kan hållas tillgänglig, måste du göra en avbeställning till vår kundservice. När anläggningen är tillgänglig för tömning igen beställer du en extra tömning, en så kallad ordertömning.

Kontakta kundservice

Ladda ner hämtschema

Här kan du se ditt hämtschema för slam utan att logga in.

Du kan självklart se ditt hämtschema som inloggad på Mina sidor också. Här kan du logga in på Mina sidor. 

Förhållanden på tömningsplatsen

Anläggningen ska vara åtkomlig och synlig och ska vara markerad med skylt märkt "slam". Här kan du beställa slamskylt.

Det är ditt ansvar att se till att slambilen kan komma fram till tömningsplatsen. Här finns en checklista över vad som krävs för att slambilen ska komma fram.

Extra tömning

Om du behöver en extra tömning, en så kallad ordertömning, hör du av dig till vår kundservice. Vi kan komma och tömma inom 24 timmar (på arbetsdagar) eller inom 5 arbetsdagar. Båda tömningarna är utöver ordinarie taxa och de har en tilläggskostnad utöver tömningskostnaden. Den inom 24 timmar är klassad som akuttömning och är det dyraste alternativet. För beställning av jourtömning utanför ordinarie öppettider hänvisar vi till valfri entreprenör. Observera att kostnaden för denna bestäms av respektive entreprenör och kan vara högre än Uppsala Vattens taxa.

Kontakta kundservice

Taxa

Taxa för tömning av slam

Äldre taxa för tömning av slam Pdf, 183.1 kB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:57:53
Last modified:
2024-05-14T11:18:01
Published:
2022-04-08T09:48:29
Last published:
2024-05-14T11:18:01
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
abonnemang-for-hamtning-av-slam-fran-enskilt-avlopp

EPI.Id
41de3a69a07043b290f54ae6ba969e25