Slam från enskilt avlopp

Brunn med röd skylt som det står slam på.

Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som ett hushållsavfall. Uppsala Vatten ansvarar för tömningen av enskilda avlopp i Uppsala kommun.

Fastighetsägare som har enskild avloppsanläggning är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av slam. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. 

Inga fler brev om slamtömning till privatpersoner

Uppsala Vatten har nyligen meddelat alla våra privata slamkunder att vi i framtiden kommer att skicka elektronisk avisering för tömning av slam istället för avisering med brev. Ändringen gäller för tömningar från 1 januari 2024. Det har ingen påverkan på antal tömningar eller tömningsschemat.

Övergången sker gradvis och har du registrerat din e-postadress och mobilnummer så får du påminnelserna via e-post och/eller sms.

Kom ihåg att lägga in dina digitala kontaktuppgifter

I det brev som skickats ut så står det vilka kontaktuppgifter vi har till dig som slamkund idag. Om det står att vi saknar digitala kontaktuppgifter så behöver dessa läggas till.

Så här gör du för att lägga in eller ändra dina uppgifter:

  1. Logga in på självservice. Logga in med e-legitimation eller ditt kundnummer.
    Ditt kundnummer består av sju siffror och börjar på 10. Du kan hitta det i brevet som skickats till dig eller på någon faktura du fått från Uppsala Vatten.
  2. När du loggat in står ditt namn och adress i den mörkblå rutan överst på sidan. Klicka på Ändra uppgifter.
  3. Kontrollera att uppgifterna för e-post och mobilnummer stämmer.
  4. Kryssa för att du vill ha e-post och/eller sms från oss.
  5. Klicka på Spara längst ned till höger

Årlig tömning

Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering, tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion.

Dispens

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan än en gång per år, kan du söka dispens för förlängt tömningsintervall hos Miljöförvaltningen.

Slamtömning av enskilt avlopp – uppsala.se Länk till annan webbplats.

Så går slamtömningen till

Några veckor innan det är dags för tömning får du ett brev där det framgår när tömningen blir. Du som registrerat din e-postadress eller mobilnummer får en elektronisk avisering två veckor innan tömningsveckan. Oftast samordnas körningen så att fastigheter nära varandra töms samtidigt. Tömning sker någon dag under den utpekade veckan.

Om anläggningen inte kan hållas tillgänglig, måste du göra en avbeställning till vår kundtjänst. När anläggningen är tillgänglig för tömning igen beställer du en extra tömning, en så kallad ordertömning.

Kontakta kundtjänst

Ladda ner hämtschema

Här kan du se ditt hämtschema för slam utan att logga in.

Du kan självklart se ditt hämtschema som inloggad på Mina sidor också. Här kan du logga in på Mina sidor. 

Förhållanden på tömningsplatsen

Anläggningen ska vara åtkomlig och synlig och ska vara markerad med skylt märkt "slam". Har du ingen skylt, hör av dig så skickar vi en till dig.

Det är ditt ansvar att se till att slambilen kan komma fram till tömningsplatsen. Här finns en checklista över vad som krävs för att slambilen ska komma fram.

Extra tömning

Om du behöver en extra tömning, en så kallad ordertömning, hör du av dig till vår kundtjänst. Vi kan komma och tömma inom 24 timmar (på arbetsdagar) eller inom 5 arbetsdagar. Båda tömningarna är utöver ordinarie taxa och de har en tilläggskostnad utöver tömningskostnaden. Den inom 24 timmar är klassad som akuttömning och är det dyraste alternativet. För beställning av jourtömning utanför ordinarie öppettider hänvisar vi till valfri entreprenör. Observera att kostnaden för denna bestäms av respektive entreprenör och kan vara högre än Uppsala Vattens taxa.

Kontakta kundtjänst

Taxa

Taxa för tömning av slam

Äldre taxa för tömning av slam Pdf, 183.1 kB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:57:53
Last modified:
2023-03-29T12:01:19
Published:
2022-04-08T09:48:29
Last published:
2023-03-29T12:01:20
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
abonnemang-for-hamtning-av-slam-fran-enskilt-avlopp

EPI.Id
41de3a69a07043b290f54ae6ba969e25