Biologisk behandling

Kålrötter och prinskorvar, vissna trädgrenar och gulnade löv. Mycket av vårt avfall är biologiskt nedbrytbart – som matrester och trädgådsavfall. Genom rötning och kompostering kan vi utvinna näring och energi och göra stora miljövinster.

Rötning

Rötning är en mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas, som till största del består av metan och koldioxid. Biogasen används som drivmedel för bilar och våra stadsbussar. Av det som blir kvar när biogasen producerats framställer vi biogödsel, som sprids på åkermark. Läs mer om den biogas vi producerar.

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer som bakterier och svampar. Av det komposterade avfallet framställer vi näringsrik kompostjord, för jordförbättringar i trädgårdar, parker och markanläggningar.

Det komposterbara avfallet sorteras maskinellt på Hovgårdens avfallsanläggning. Plast och förorenat avfall tas bort. Materialet blandas med flisat park- och trädgårdsavfall och läggs sedan upp i strängar som luftas kontinuerligt. Efter cirka 10 månader har vi resultatet: naturlig och näringsrik jord!

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T10:24:27
Last modified:
2022-09-26T16:32:04
Published:
2019-05-07T10:17:04
Last published:
2022-09-26T16:32:04
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
biologisk-behandling

EPI.Id
7bba5e54c83e49f088eff8bf3fde730e