Till sidans huvudinnehåll

Det här kan du lämna på återvinningscentralerna

På våra återvinningscentraler tar vi emot ett antal olika typer av avfall. Här ser du vilka fraktioner som finns. Du ser också vilket avfall vi inte tar emot, och vart du ska vända dig med det istället.

Följande lämnar du på återvinningscentralen

 

Batterier Energiåtervinning (tidigare brännbart)
Däck Elavfall
Farligt avfall Förpackningar
Gips och isolering Invasiva växtarter
(Ska vara tätt förpackat) 
Kläder och textilier Kyl och frys
Matfett Metall
Resårmöbler Sten och betong
Slipers och telefonstolpar,
max 5 m
Tidningar
Trä Trädgårdsavfall
Vitvaror Wellpapp
Återanvändbara produkter  

 

Det här tar vi inte emot

Avfallstyp

Gör istället

Hushållsavfall Hushållsavfall hämtar vi hos dig
Asbest och eternit Lämna på Hovgården*
Brandsläckare Lämna till försäljningsställe
Smällare och raketer Lämna till försäljningsställe
Ammunition och vapen Lämna till polisen eller vapenhandeln
Sprängämnen Lämna till polisen
Gasol och gastuber Lämna till försäljningsställe

Telefonstolpar över
5 meter

Lämna på Hovgården*
Överbliven medicin Lämna till apotek
Verksamhetskyl och -frys Lämna till Ragnsells (öppnas i ett nytt fönster)
Ensilageplast Lämna hos Svepretur (öppnas i ett nytt fönster)

* Asbest, eternit och telefonstolpar över 5 m kan du lämna på Hovgården (öppnas i ett nytt fönster) måndag, tisdag, torsdag, kl. 06.30–17.30, fredag kl. 06.30–16.00 och onsdag 07.00–19.00. På onsdagar är den vanliga återvinningscentralen vid Hovgården öppen, och du kan då också lämna annat avfall än farligt avfall som asbest och eternit. Övriga dagar är återvinningscentralen stängd, och då kan du bara lämna av specialavfallet.