Ris och grenar

Grovavfall som lämnas i containern för ris och grenar på återvinningscentralen.

Ris och grenar blir till fjärrvärme eller komposteras och blir till jord.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-08-17T13:35:03
Last modified:
2024-04-19T13:34:22
Published:
2022-08-17T13:35:03
Last published:
2024-04-19T13:34:23
Template
Avfallstyp


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id