Till sidans huvudinnehåll

Sorteringsguide

Här finns vår sorteringsguide. 

När du källsorterar ditt avfall sparar du på jordens resurser och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Om du sorterar ut matavfall och förpackningar kan du minska antalet tömningar av restavfallet (tidigare brännbart) och spara pengar.