Till sidans huvudinnehåll

Frys- och kylskåp

Lämnas som grovavfall till en återvinningscentral.

Alla vitvaror är grovavfall och lämnas på en särskild plats på återvinningscentralen. De ska inte slängas i containern för metallskrot.