Sophämtning och slamtömning vid vinterväglag

En snöig, skottad väg med en sopbil och en kvinna i varselkläder som drar en soptunna

Vid vinterväglag behöver du som fastighetsägare se till att den som ska hämta ditt avfall kan komma fram och hämta på ett säkert och arbetsmiljömässigt sätt.

Det är du som fastighetsägare som behöver se till att vi kan hämta ditt avfall. Det viktigaste är att se till att vägen till avfallsbehållaren är framkomlig, skottad och halkbekämpad.

Två avfallskärl, ett grön och ett grunt. En kvinna borstar av snö från det bruna kärlet. 

Borsta eller skrapa bort eventuell snö från locket på avfallskärlet.

Två avfallskärl, en brun och en grön. Avborstade lock. Skottat under och runt om kärlen. 

Flytta kärlet när du skottar, skotta hela ytan och ha som riktlinje att det är fritt från snö minst 50 cm åt alla håll runt om kärlet.

Gör det här så att vi kan hämta ditt avfall och slam när det är vinterväder

  • Borsta eller skrapa bort eventuell snö från locket på avfallskärlet
  • Flytta kärlet när du skottar, skotta hela ytan och ha som riktlinje att det är fritt från snö minst 50 cm åt alla håll runt om kärlet
  • Placera avfallskärlet med hjulen i dragriktningen
  • Skotta och sanda där vi ska dra avfallskärlet
  • Ta bort eventuella snövallar mot gatan
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän plats
  • Ploga och sanda eventuell vändplats
  • Håll gångvägen till slambrunnen snöfri och sanda vid behov
  • Skotta fram locket på slambrunnen
  • Kolla så att inte locket till slambrunnen är fastfruset

Fryser ditt matavfall fast i kärlet?

Låt alltid avfallet rinna av så att det blir så torrt som möjligt innan det läggs i kärlet. Skaka matavfallskärlet före tömning och lösgör påsarna vid behov.

Blir ditt avfallskärl inte tömt?

Anmäl utebliven hämtning här

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-12-11T16:18:45
Last modified:
2024-02-15T14:42:40
Published:
2019-12-11T16:21:26
Last published:
2024-02-15T14:47:45
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vintertips-fran-sophamtaren

EPI.Id
be6ce349edf04baa9736cd5adb7caf40