Till sidans huvudinnehåll

Vintertips från sophämtaren

När vintern med snö eller kyla är här, vill vi ge dig några tips som hjälper oss i vårt arbete att hämta ditt avfall.

Du kan hjälpa oss att förenkla hämtningen av avfall och slam. Det viktigaste är att se till att vägen till avfallsbehållaren är framkomlig, skottad och halkbekämpad.

Se till att:

  • Skotta och sanda där vi ska dra avfallskärlet
  • Placera avfallskärlet med hjulen i dragriktningen
  • Ta bort snövallar mot gatan
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän plats
  • Ploga och sanda eventuell vändplats
  • Håll gångvägen till slambrunnen snöfri och sanda vid behov
  • Skotta fram locket på slambrunnen

Fryser ditt matavfall fast i kärlet?

Låt alltid avfallet rinna av så att det blir så torrt som möjligt innan det läggs i kärlet.

Blir ditt avfallskärl inte tömt?

Anmäl utebliven hämtning här