Hämtning av grov-, bygg-, rivnings- och trädgårdsavfall

Har du inte möjlighet att ta dig till en återvinningscentral kan du mot en avgift få avfall hämtat vid fastigheten.

Avfall som kan hämtas vid fastigheten

Grovavfall

Med grovavfall menas avfall från hushåll som är skrymmande, tungt eller av andra anledningar olämpligt att samla in i kärl. Grovavfall kan bestå av till exempel trä, metall, plast och glas, exempelvis trasiga och uttjänta möbler, dynor, madrasser, mattor, resårbottnar, badkar, cyklar och skidor.

Bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet

Bygg- och rivningsavfallet ska vid hämtning vara sorterat i minst fraktionerna trä, metall, glas, plast, gips och mineral. Med mineral avses betong, tegel, klinker, keramik och sten.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallet kan bestå av löv, gräs, ris och grenar. Det får inte innehålla stubbar, jord eller stenar.

Avfall som inte hämtas

I hämttjänsten ingår inte:

  • avfall som får lämnas i fastighetens kärl för mat- eller restavfall,
  • farligt avfall,
  • asbest
  • samt avfall med producentansvar som till exempel förpackningar, däck, elavfall, vitvaror, kylar och frysar.

Leverantörer

Uppsala Vatten har genom upphandling antagit leverantörer som utför hämtningen. Leverantörerna erbjuder hämttjänster i konkurrens med varandra. Inga andra aktörer än nedanstående antagna leverantörer får anlitas för hämtningen.

Kundservice för hämttjänster sköts av respektive leverantör och inte av Uppsala Vatten. Efter utförd hämtning skickar leverantören en faktura direkt till den beställande kunden.

Gör så här:

  • Kontakta en eller flera av leverantörerna och be om pris och information för den hämtning du behöver få utförd.
  • Välj den leverantör som erbjuder det pris och den tjänst som bäst fyller dina behov.
  • Beställ hämtning genom att kontakta vald leverantör.

Kostnad

Då all insamling av grovavfall, bygg- och rivningsavfall och trädgårdsavfall som faller under kommunalt ansvar sker på uppdrag av Uppsala Vatten inför Uppsala kommun en maxtaxa som inte får överstigas av leverantörerna.

Läs mer i Uppsala kommuns avfallstaxa.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-01-03T10:22:27
Last modified:
2024-05-07T11:04:34
Published:
2023-01-03T10:35:13
Last published:
2024-05-07T11:04:34
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id