Frågor och svar om slamtömning

Här finns svar på de vanligaste frågorna om slamtömning,

Hur gör jag om jag behöver en extra tömning och vad kostar det?

Utöver din ordinarie slamtömning kan du beställa extra tömning. Under ordinarie arbetstider (8-16, måndag-fredag) får extratömning endast utföras av vår ordinarie upphandlade leverantör. Enda gången du kan anlita valfri entreprenör är vid akut jourtömning utanför ordinarie öppettider. Observera att kostnaden för tömningar på kvällar och helger bestäms av respektive entreprenör och kan vara högre än vår taxa.

Vi har två sorters extra tömningar:

Extra tömning inom 5 arbetsdagar

Pris: Kostnaden för din ordinarie slamtömningsavgift plus ett tillägg på 519 kr (prisexempel för slamavskiljare 0–3 kbm 1040 kr + 519 kr = 1559 kr)

Extra tömning inom 24 timmar

Pris: Kostnad för din ordinarie slamtömningsavgift plus ett tillägg på 1040 kr (prisexempel för slamavskiljare 0–3 kbm 1040 kr + 1040 kr = 2080 kr).

Avgift för din ordinarie slamtömningsavgift finns i avfallstaxan.

OBS! Om du beställer en extra tömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela oss snarast om du vill avboka din ordinarie tömning. I annat fall utförs den som planerat.

Genom att logga in på mina sidor ser du när dina ordinarie tömning utförs.

Kan jag ändra min ordinarie slamtömningsvecka? Och när kan ändringen göras?

Du som har sluten tank kan ändra tömningar. Det går att välja intervalltömning eller välja tömning fasta veckor.

Har du slamavskiljare eller minireningsverk sker tömningen den period som vi är i området.

Du behöver göra ändringen minst fem veckor före ordinarie tömning. Behöver du tömning tidigare än om fem veckor, så beställ extra tömning, inom fem arbetsdagar eller inom 24 timmar.

Måste jag ha tömning en gång per år?

Ja du behöver har slamtömning minst 1 gång per år, se mer Enskilt avlopp – sköt om anläggningen - Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Hur gör jag om jag vill ha uppehåll i slamtömning?

Uppehållet behöver vara en sammanhängande period om 15 månader upp till max 2 år.

Här nedan hittar du ansökan om uppehåll: Ansökan om uppehåll i sophämtning och slamtömning.pdf (uppsalavatten.se) Pdf, 208.6 kB.

Kan jag få dispens från slamtömning?

Ja det går, men du behöver ansöka om det hos miljöförvaltningen, Uppsala kommun.

Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av sluten tank/slamavskiljar - Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag tänka på inför min kommande slamtömning?

  • Se till att tillfartsvägen är fri från parkerade fordon eller andra hinder.
  • Se till att tillfartsvägen är röjd från växtlighet (tänk på att det krävs en fri höjd av 4,5 meter och att växtligheten inte får inkräkta på körbredden).
  • Under vintertid skotta och sanda längs med tillfartsvägen och även gångvägen fram till slamanläggningen.
  • Se till att gångvägen från slamsugningsfordon till slamanläggningen är röjd från växtlighet.
  • Se till att det sitter en slamskylt vid slamanläggningen. Här kan du beställa en slamskylt om du inte har en.
  • Vi inventerar löpande tunga brunnslock, vet du med dig att du har ett tungt brunnslock så kan du i en framtid behöva byta detta. Kontakta oss om du vill vet mer.

Varför har jag fått betala för mer slaglängd än vid min förra tömning?

Det kan bero på flera olika orsaker, till exempel att det varit något i vägen i samband med tömningstillfället. Det kan också bero på ändrade förutsättningar på platsen som exempelvis begränsad bärighet, växtlighet eller andra markförhållanden.

I ett standardabonnemang ingår 20 meter, för längre slanglängd (med slanglängd räknas även den del av slangen som leder ner i slamanläggningen) se taxa: Slam- och latrintaxa | Uppsala vatten Länk till annan webbplats.

Hur vet jag att det är tömt?

Vi kommer skickar bekräftelser att vi tömt via sms eller e-post.

Vår entreprenör sätter upp en blåvit remsa i närheten av slamanläggningen när den tömts. Du kan också gå in på Mina sidor för att se om det blivit tömt (det kan dröja upp till veckan efter tömningsveckan innan detta syns på mina sidor).

Kan jag få veta exakt vilken dag de kommer och tömmer?

Nej. Vår entreprenör har rutter, som kan ändras snabbt på grund av till exempel extra tömningar, väderförhållanden eller annat och därför kan vi inte säga en exakt dag för tömning. Du får alltid veta vilken vecka slambilen kommer.

Vad kostar det för att tömma min slamanläggning?

Varje slamanläggning har en årlig grundavgift.

Sen tillkommer en tömningsavgift per tömning, beroende på slamanläggningens volym. Se priset i taxan: Slam- och latrintaxa | Uppsala vatten Länk till annan webbplats.

Varför ändrar ni min tömningsvecka?

Under åren tillkommer nya slamanläggningar och ett antal tas bort på grund av anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vi strävar efter att effektivisera vår logistik och behöver därför ibland se över våra sedan tidigare planerade körrutter. Målet är att minska den totala körsträckan med tunga fordon och därmed klimatpåverkan.

Jag vill få en påminnelse via SMS/epost innan ordinarie tömning, vad behöver jag göra?

Från 1 januari 2024 så kommer vi inte längre att skicka ut avisering av kommande slamtömning via pappersbrev. Vill du få en påminnelse via SMS och/eller e-post innan tömning loggar du in på Mina sidor och lämnar dina kontaktuppgifter och väljer aviseringssätt. Påminnelsetjänsten ingår i ditt abonnemang.

Hur får jag veta om jag inte fått tömt och varför det inte blivit tömt?

Ibland har vår entreprenör svårt att tömma hos er, då skickar vi ut ett meddelande där det står vad som behöver åtgärdas. Det kan vara till exempel problem med framkomligheten. Här finns information om hur det ska se ut inför en slamtömning: Se till att slambilen kommer fram | Uppsala vatten Länk till annan webbplats.

Hur kan jag ha koll på när jag har mina tömningar?

Vad händer med mitt slamabonnemang om jag ansluter mig till kommunalt VA?

Du behöver själv säga upp ditt slamtömningsabonnemang, det sker inte per automatisk. Kontaka oss på 018-727 94 00 eller kundservice@uppsalavatten.se så hjälper vi dig.

Jag fick inte svar på min fråga, vart vänder jag mig?

Kontaka oss på 018-727 94 00 eller kundservice@uppsalavatten.se så hjälper vi dig med ett svar.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-11-22T13:29:18
Last modified:
2024-04-26T14:10:42
Published:
2023-11-22T13:30:29
Last published:
2024-04-26T14:10:43
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id