Till sidans huvudinnehåll

Fett i avloppet

Fett som kommer ut i avloppsnätet stelnar, fastnar i ledningarna och orsakar stopp. Därför ska verksamheter med livsmedelshantering installera fettavskiljare.

Verksamheter som hanterar livsmedel har ofta höga mängder fett i avloppsvattnet. När temperaturen sjunker stelnar fettet och sätter sig på rören. Stopp kan bland annat orsaka översvämningar i källare. Det är fastighetsägaren som blir ekonomiskt ansvarig vid sådana stopp. För att undvika fettstopp ska verksamheter som hanterar livsmedel installera fettavskiljare.

Riktlinjer för fettavskiljare

Riktlinjerna för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt vatten är uppdaterade i december 2015.

Riktlinjer för fettavskiljare (pdf)

Planerar ni att installera en ny fettavskiljare, kontakta gärna Per Algotson på 018-727 94 00 eller UtredningVA@uppsalavatten.se för mer information.

Innan du installerar fettavskiljare

Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad och töms regelbundet. Innan installation av fettavskiljare ska en anmälan lämnas till Uppsala Vatten.

Anmälan fettavskiljare (pdf)

En bygganmälan behöver också göras till stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun.

Fettavskiljare – anmäl installation – uppsala.se (öppnas i ett nytt fönster)

Frityrolja, stekfett och liknande ska samlas upp och lämnas till entreprenör för återvinning.

Dispens för installation och tömning

Samtliga livsmedelsverksamheter ska ha en fettavskiljare installerad. Dispens från detta krav kan sökas genom att fylla i nedanstående blankett.

Dispensansökan för installation av fettavskiljare (pdf)

Fettavskiljare ska tömmas en gång i månaden. Vissa verksamheter släpper ut mindre fett och då kan det räcka med tömning mer sällan. Dispens kan sökas genom att fylla i nedanstående blankett.

Dispensansökan för tömningsintervall (pdf)